Ny konferanse: Samler kunnskap om scenekunstneres helse ⋆ Kontekst
Bedre helse for kropp og hjerne: Målgruppen for konferansen «Musicians’ and Performing Artists’ Health and Performance» er alle som er involvert i alle scenekunstens disipliner – og flere til. Foto:Kildeillustrasjon: British library, Unsplash. Illustrasjon: Kontekst
Nyheter

Ny konferanse: Samler kunnskap om scenekunstneres helse

– I dag er det helt tilfeldig hvilket helsetilbud scenekunstnere møter, mener arrangørene NMH, Creo og NTO.

For første gang holdes konferansen Musicians’ and Performing Artists’ health and performance – Integrating body and mind i Norge.

Konferansen er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH), Creo og NTO, med NMH som avsender. Dette er fjerde gang konferansen arrangeres i Norden. Tidligere utgaver har vært i Piteå, Odense og Helsinki.

Bærekraftig yrkesliv

Ane Kiran, rådgiver ved NMH-senteret Cempe og administrativt leder for konferansekomiteen mener det er naturlig at NMH som utdanningsinstitusjon er arrangør for konferansen når det ble Norges tur til å ta stafettpinnen.

– Det handler om å sikre et bærekraftig yrkesliv for våre studenter. Det vil bidra til at fremtidens utøvere får bedre betingelser for å yte sitt virke i en sunn kultur, sier Kiran.

– Det er et stort behov for mer kompetanse på musikerhelse, og det er behov for å samle den kompetansen som er spredt rundt.

NMHs Ane Kiran håper konferanse vil føre til et bedre helsetilbud for hele scenekunstfeltet. Foto:Privat

NMH har tidligere i år implementert musikerhelse i sin overordnede strategiplan. Konferansen faller dermed også under denne strategien.

Hele scenekunstfeltet

De lignende konferansene fra våre nordiske naboland har kun handlet om musikeres helse.

Årets konferanse tar for seg hele scenekunstfeltet, fra brede overordnede tema som angår alle utøvende scenekunstnere til sjangerspesifikke utfordringer.

– Hvordan har arbeidet med programmeringen foregått?

– Vi gikk gjennom alle innsendte forslag til bidrag. Men det må også sies at vi har invitert bredt, sier Bjørn Hilt, forhenværende leder ved avdeling for arbeidsmedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim og professor emeritus ved NTNU. Han ledet konferansens vitenskapelig komité.

I utlysningene som var åpne i vinter ble det vektlagt flere områder som er spesielle for kunstfeltet.

– Det handler om ergonomi, det vil si muskel- og skjelettplager som kan følge med utøvelsen av yrket. Men vi har også tenkt mye på det psykologiske, da både utfordringene som ligger i det å være kunstner i seg selv og det psykososiale arbeidsmiljøet, sier Hilt.

Bjørn Hilt sammenlikner profesjonelle scenekunstnere med toppidrettsutøvere, og mener det er mye å lære av idretten når det kommer til helse. Foto:Privat

– I tillegg har vi sett til toppidrettsmiljøet. Det er mentalt belastende å prestere på topp også for kunstnere.

– Hvordan har dere kvalitetssikret materialet dere har fått tilsendt?

– Det har vi gjort i den vitenskapelige komiteen. Vi har gått gjennom alle forslagene, som i praksis vil si å gå gjennom et sammendrag av hva noen ønsker å presentere. Vi har vurdert den «faglige kvaliteten». Anførselstegnene viser til at vi ikke bare har vært strikt vitenskapelig i vår bedømmelse.

Hilt utdyper:

– En del av det som er sendt inn kan også være interessant fra et utøver- eller læringsperspektiv, uten at det nødvendigvis har vært vitenskapelig begrunnet. Under konferansen vil det være flere presentasjoner av hvordan folk jobber med en problemstilling, i stedet for å vise hva de har funnet i et konkret forskningsprosjekt.

Det var for øvrig få av de innsendte bidragene som ble avvist. Men enkelte av programpostene har mottatt veiledning fra komiteen frem mot endelig presentasjon.

Hele kroppen – også hodet

Konferansen har undertittelen «integreringen av hode og kropp». Om det er særlig behov for akkurat en slik holistisk helseforståelse i kulturfeltet vil ikke Hilt si.

Selv kommer han imidlertid fra en del av arbeidsmedisinen hvor det har vært en tradisjon for å arbeide med konkrete problemstillinger i arbeidsmiljøet, slikt som giftstoffer og annen forurensings betydning for arbeidernes helse.

– Mitt inntrykk er at kulturfeltet er bedre på integrering av hele kroppen. Sjelen er med i større grad enn i arbeidsmedisinen ellers.

Målgruppen for konferansen er mer eller mindre alle som er involvert i alle scenekunstens disipliner og flere til. Hilt nevner studenter, lærere, utøvende kunstnere, leger og arbeidsmedisinere.

– Jeg tror det blir et bra faglig program. Og det skal bli en god kollegial stemning. Målet er at det skal åpne for flere møteplasser, og på sikt skape ett nettverk for scenekunstmedisin både i Norge og på nordisk nivå.

– I dag er det helt tilfeldig hvilket helsetilbud scenekunstnere møter. Noen får veldig god hjelp, mens andre ikke gjør det. For når du som helsepersonell skal møte helseproblemer til utøvende kunstnere, trenger du vite hva det innebærer å være det. Akkurat på samme måte som når det gjelder idrettsutøvere.

Mål om nasjonalt nettverk

Et eget miljø for scenekunstmedisin finnes nemlig ikke i Norge per i dag. Hilt kan fortelle at han for noe år tilbake var involvert i et arbeid i Trondheim hvor de var i ferd med å stable et slikt miljø og nettverk på bena.

– Vi hadde et begynnende nettverk. Så begynte vi å snakke om at det burde bli nasjonalt. Og så ble det etter hvert overlatt til Creo. Men mitt inntrykk har vært at Creo har hatt mye annet på agendaen, og så har vi nå i et par år sett frem til denne konferansen. Dermed har det blitt hengende litt i lufta.

– Jeg håper denne konferansen vil forløse litt energi slik at flere blir engasjert. Og at det igjen vil føre til at det følger med noen midler til videre arbeid, særlig når det kommer til forebyggende arbeid. For vel så viktig som tilgang på behandling er jo det å ha kunnskap som bidrar til forebygging av skader.

Forebygging vil ifølge Hilt her både dreie seg om primærforebygging, altså å forhindre at skader skjer. Men også sekundærforebygging. Det å forhindre at skader utvikler seg til noe verre.

– Gullstandarden er imidlertid alltid primærforebygging. Arbeidsmedisin er en forebyggende disiplin. Utfordringen er at alle blir begeistret når man snakker om forebygging. Men midler er det ofte verre med, ettersom det er midler som skal føre til at noe ikke skjer. Idrettsmedisinen har også der kommet lenger.

Ansvar for alle utøvende kunstneres helse

Creo-nestleder Christine Thomassen, som også har sittet i arrangementskomiteen, sier til Kontekst at organisasjonens deltagelse i konferansen har sammenheng med at Creos landsmøte har vedtatt å sette scenekunstmedisin høyt på agendaen.

– Creo har de siste årene arbeide systematisk med å bidra til å bygge opp dette medisinske fagområdet. Vi ønsker blant annet å etablere et nasjonalt scenekunstmedisinsk kompetansenettverk, sier Thomassen.

Christine Thomassen, nestleder i Creo.
Mange kunstnere som trenger spesifikk og helserelatert hjelp knyttet til sitt yrke, vet ikke hvor de kan få behandling. Dette ønsker Creo å gjøre noe med, sier nestleder Christine Thommasen. Foto:Åsa Maria Mikkelsen

– Med Creos 10.400 medlemmer spredt over vårt langstrakte land, har vi et ansvar for å sikre at alle utøvende kunstneres yrkeshelse blir ivaretatt.

Thomassen, og Creo, mener videre at det bør være en nasjonal kulturpolitisk målsetting at yrkesspesifikke helseutfordringer ikke skal stå i veien for utøvende kunstneres mulighet for å livnære seg av kunsten, realisere sitt kunstneriske potensial, og opprettholde livslange karrierer.

– En slik målsetting og et slikt arbeid er omfattende, men vi mener utøvende kunstnere i Norge fortjener at vi sikter høyt! Vi håper derfor at konferansen vil samle sentrale aktører, og kunne virke som startskudd for en større, koordinert satsing.

– At Creo, sammen med NMH og NTO, har tatt på seg å arrangere denne fjerde nordiske konferansen, er jo fordi Norge i dag ikke har et samlet scenekunstmedisinsk miljø som kunne ta på seg en slik oppgave. Det ønsker vi å endre på, sier Thomassen.

«Musicians’ and Performing Artists’ health and performance – Integrating body and mind» avholdes 22–24 september på NMH i Oslo. Påmeldingsfristen er 7. september.