Norske kunstnere protesterer mot regjeringen ⋆ Kontekst
Skriker ut: MFOs nestleder Anders Hovind er en av dem som har endret profilbildet sitt på Facebook for å markere støtte til torsdagens kunstneropprop.
Skriker ut: MFOs nestleder Anders Hovind er en av dem som har endret profilbildet sitt på Facebook for å markere støtte til torsdagens kunstneropprop. Foto: Skjermdump

Norske kunstnere protesterer mot regjeringen

I dag markerer norske kunstnere seg foran Stortinget for å protestere mot statsbudsjettet for 2018!

Torsdag møter landets kunstnere opp foran Stortinget for å styrke økonomien for dagens og fremtidens kunstnere – og protestere mot regjeringens kulturpolitikk, i særdeleshet forslaget til statsbudsjett for 2018. Alle oppfordres til å komme, gjerne med Skrik-maskene som er blitt et symbol på kampanjen.

Oppropet er initiert og organisert av Kunstnernettverket, et alliansefellesskap der 20 landsomfattende kunstnerorgansiasjoner er med, blant annet MFO, Gramart, komponistforeningen og NOPA. I fire punkt har kunstnerne summert opp det viktigste de vil ha endret: de vil ha fullført den påbegynte lønnsreformen for kunstnerstipendene, ha en generell styrking av kulturfondet, vil at kunstnere til stipendkomiteene fortsatt skal velges av kunstnerne, og vil opprettholde Utenriksdepartementets budsjett til fremme av kultur utenlands.

Først og fremst: Kunstnerøkonomien må bedres!

Kunstnere må ta stor økonomisk risiko ved å satse innen sine felt og muligheten for å finansiere kunstnerskapet gjennom stipend er derfor helt avgjørende. Kunstnernettverket hevder at det er kun de privilegerte som vil være i stand til å fremme egen kunst og tjene penger på den. En dårlig kunstnerøkonomi truer derfor mangfoldet.

– I de siste tre årene har det vært gjennomført en lønnsreform for norske kunstnere og i år ville vi kunne vært i mål, men slik som kulturdelen av statsbudsjettet ser, vil dette være helt umulig. En utredning av kunstnerøkonomien gjort på bestilling av Solberg-regjeringen, viste at de kunstneriske inntektene gikk ned femten prosent mens inntektene til resten av befolkningen økte med tjuetre prosent mellom 2006 og 2013. Regjeringen har valgt å ignorere innspillene fra et samlet kunstfelt. Vi oppfordrer derfor til fullføring av lønnsreformen, sier Hovind.

Styrk Norsk Kulturfond

Regjeringen svekker kunstnerøkonomien ytterligere ved å avspise Kulturfondet i Norsk kulturråd med knapt en prisjustering.

– I fjor var bevilgningen fryst, så i realiteten går det nå mindre penger til den frie delen av kulturlivet. Midlene blir i virkeligheten flyttet til «Kreativt Norge», som er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring i 2017. Det er i for seg fint å ha et senter som fasiliterer at kunstnere skal tjene mer på egen kunst, men det må være et supplement til og ikke i stedet for dagens ordning med stipender. De er fundamentale, sier Hovind.

Kunstnerne protesterer også mot at utenriksdepartementets pott til fremme av norsk kultur utenlands er grovt redusert.

– Kort tid etter at kulturministeren og utenriksministeren holdt festtaler og solte seg i glansen av norske kunstnere som har utmerket seg internasjonalt, fulgte de opp med å nærmest tømme statsbudsjettet for finansieringsmidler til kunstnernes internasjonalisering, står det på Kunstneroppropets Facebookside.

Kunstnerne må beholde makta over stipendkomiteene

Kunstnernettverket ønsker også fortsatt at kunstnerorganisasjonene selv skal ha retten til å oppnevne dem som skal vurdere søknadene til Statens kunstnerstipend. I dag er det kunstnerorganisasjonene som gjennom åpne prosesser oppnevner kandidater til stipendkomiteene.

– Nå vil regjeringen overføre denne makten til fem personer i Utvalget for statens kunstnerstipend, sier Anders Hovind, nestleder i MFO.

– I dette ligger ingen besparelse, kun mer byråkratisering og mindre transparens. Vi ser dette som et ledd i en plan om å frata kunstnerorganisasjonene makt.

Kort sagt: Møt opp!

Hvis du ønsker å støtte Kunstnernettverkets protest mot kulturbudsjettet, så oppfordres du til å møte opp foran Stortinget torsdag kl 15. Ta gjerne med deg en Skrik-maske, som du finner her: http://www.kunstnernettverket.no/pdf/kunstneroppropet_maske.pdf

Kravene er formulert i følgende punkter:

1. Fullfør treårig lønnsreform for kunstnerstipendene

2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv

3. Generell styrking av Norsk Kulturfond

4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme