Det kommer en ny veileder for kor ⋆ Kontekst
Foto: Arkivfoto: Olav Bjånes/UiS
Nyheter

Det kommer en ny veileder for kor

Den nye regelveilederen vil svare på når du har krav på fast ansettelse som kordirigent og hvilke vilkår som må oppfylles for å klassifiseres som oppdragstaker.

– Korfeltet er spente på hvordan de nye reglene skal gjennomføres i praksis, sier daglig leder i Fonoko, Inga Sandve.

Behovet for en veiledning om ansettelsesforhold bunner i at reglene om fast og midlertidig ansettelse ble endret fra nyttår.

– Det er nå slik at hvis du oppfyller tilstrekkelig av kriteriene for ansettelse, har du krav på å bli ansatt, fortsetter Sandve.

Inga Sandve Fonoko
Inga Sandve i Fonoko mener det er stort behov for en veiledning. Foto:Presse

– Vi respekterer det nye lovverket samtidig som vi må ta innover oss at dette vil være en stor forandring både for medlemmer i Fonoko og kororganisasjonene. Og vi skal bistå med informasjon så mye vi klarer.

Oppleves som komplisert

Men flere opplever regelendringene som kompliserte. De er redde for at et arbeidsregelverk vil kunne skremme folk fra å drive styrearbeid i korene.

– Det frivillige korfeltet er avhengige av at avtalene er bærekraftige for begge parter. Derfor er vi Fonoko/Koralliansen blitt enige med Creo om å utvikle en veileder.

Det er fortsatt slik at man kan ha en midlertidig stilling, men da må visse kriterier oppfylles. Det er hvordan stillingen er organisert som avgjør om du må være ansatt eller ikke.

– I en eventuell tvist vil nemlig ikke en kontrakt som går på tvers av de nye reglene være holdbare hvis det går rettens vei, forteller Sandve.

Ingen har fritak fra reglene

– Innskjerpingen av reglene må gjelde alle, sier forbundssekretær i Creo, Thor Henning Isachsen.

– Det gjelder også de som leder kor, korps og orkestre. Det vi gjør nå er at Creos og Norsk Musikkråds jurister utvikler en veileder som en orientering i dette landskapet.

Thor Heninng Isachsen Creo
– Reglene må gjelde alle sier Thor Henning Isachsen i Creo. Foto:Presse

Når veiledningen er klar, skal den ut på høring.

– Vi i Creo samt kororganisasjonene og Fonoko skal se på forslaget fra juristene og vurdere dette så fort det klart. Dette må forankres nedover i organisasjonene.

Arbeidet forventes å holde på til høsten.