Nå har konsertsaler fått ny teknisk standard ⋆ Kontekst
Notis

Nå har konsertsaler fått ny teknisk standard

Ny Norsk Standard for konsertlokaler er endelig klar etter flere høringsrunder. Med dette er den gamle fra 2014 helt erstattet.

Tidligere i år skrev Kontekst om arbeidet rundt den nye standarden for konsertlokaler, med det pirrende navnet NS 8178:2023. Det fulle navnet er «Akustiske kvalitetskriterier for saler til musikkframføring» og er en revidert versjon av den forrige standarden fra 2014.

«Tilstrekkelig volum, god nok takhøyde og gode dimensjoner, etterklangstid tilpasset musikksjangeren og ikke for mye bakgrunnsstøy», er par av de viktigste faktorene som den nye standarden skal sørge for å vareta.

Norsk Standard er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge, som igjen er det norske medlemsorganet i de internasjonale standard-organisasjonene CEN og Iso.

Standarden fra 2014 omfattet både øvingsrom og konsertlokaler. Nå er det en egen standard for hver av dem.