Musikkrådet og Korforbundet: «En trygg gjenåpning av musikklivet er viktig og nødvendig» ⋆ Kontekst
F.v.: Åsmund Mæhle og Bjørgulv Vinje Borgundvaag.
F.v.: Åsmund Mæhle og Bjørgulv Vinje Borgundvaag. Foto: Anna Granqvist/presse

Musikkrådet og Korforbundet: «En trygg gjenåpning av musikklivet er viktig og nødvendig»

VÅR MENING: Når samfunnet gradvis vender tilbake til normalen, mener vi det er helt naturlig og riktig at gjenopptakelse av musikkaktivitet er en del av dette. I en tid med økende isolasjon, tror vi det er viktig å gjenåpne slike møteplasser, skriver Bjørgulv Vinje Borgundvaag og Åsmund Mæhle i dette innlegget.

I et innlegg på musikkultur.no skriver Solveig Maria Nedregård at gjenåpningen av det frivillige kulturlivet vil ødelegge fellesskapet, fordi bare de unge, sterke og friske vil møte på øvelser. Hun er også bekymret for at en for tidlig oppstart etter korona vil innebære en smitterisiko. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. april godkjente Norsk musikkråds veileder for smittevern på musikkøvelser.

Musikkorganisasjonene tar pandemien på alvor 

Vi i musikkorganisasjonene tar i høyeste grad pandemien på alvor. De fleste organisasjonene var raskt ute 12. mars med å anbefale sine medlemmer å avlyse alle fysiske øvelser, selv om dette fra starten ikke var noe pålegg fra myndighetene. Vi er helt enig med Nedregård i at liv og helse er viktigere enn å få gjennomført øvelser og konserter.

Når samfunnet nå gradvis vender tilbake til normalen, mener vi det er helt naturlig og riktig at gjenopptakelse av musikkaktivitet er en del av dette. Mange utøvere er svært ivrige etter å komme i gang igjen. Vi har vært opptatt av å legge til rette slik at oppstart av musikkøvelser skal foregå i trygge former. Veilederen har derfor vært svært streng når det gjelder renhold, hygiene og avstand. Hvis vi ikke hadde kommet med veilederen, så ville mange ha startet opp igjen på eget initiativ uten at veiledningen ville lagt føringer for gjennomføringen.

Vær ekstra inkluderende overfor risikogruppene

Nedregård peker på en svært relevant utfordring med at personer i risikogruppene ikke kan eller ikke ønsker å være med, og at dette kan skape et uønsket skille innad i kor, korps og orkestre. Derfor er det viktig at ensemblene i tiden som kommer er ekstra inkluderende overfor dem som ikke kan eller vil stille fysisk. Vi ser gode eksempler på at øvelser blir strømmet til dem som sitter hjemme, og at det gjennomføres digitale kaffesamlinger og vinlotteri for å opprettholde fellesskapet for hele gruppen. Det erstatter ikke de fysiske møtene, men det kan kompensere noe. Det er også viktig å fokusere på prosjekter og konserter man kan jobbe mot når alle igjen er samlet.

Rekrutteringen svikter

Vi er bekymret for at kor, korps og orkestre som ikke har fysiske samlinger nå i vår, vil slite med å starte opp igjen til høsten. Frafall og manglende rekruttering vil gjøre at ensemblene lett vil komme under «kritisk masse» når det gjelder antall medlemmer. Dette kan i sin tur føre til at det blir vanskelig å lønne instruktører. Vi ser allerede nå at korona går ut over rekrutteringen. Korene i Norges Korforbund fikk for eksempel 543 nye medlemmer fra 13. mars til 4. mai i fjor. I samme periode i år er tallet bare 138, altså en firedel.

Det er veldig viktig at ingen blir presset til å gå på øvelser – verken dirigenter eller musikanter. Alle kjenner sin egen situasjon best, og det må respekteres at noen opplever det som utrygt. Det vil heller ikke bli noen god stemning på øvelsene hvis noen blir presset til å være med.

Møteplasser er viktig i en tid med mye isolasjon

Nedregård påpeker at det ikke er livsnødvendig å synge i kor eller spille i ensemble. Men for mange er faktisk denne aktiviteten svært viktig. Vi hører stadig historier fra folk som sier at øvelsene er deres viktigste sosiale arena i livet. I en tid med økende isolasjon, tror vi det er viktig å gjenåpne disse møteplassene.

Det er godt dokumentert at musikkaktivitet er et positivt bidrag til folkehelsen, noe Nedregård også er inne på i sitt innlegg. Mange pensjonister melder for eksempel at sang og spilling på blåseinstrumenter er viktig og kontinuerlig trening av pustemuskulaturen. Dårlig utviklet pustemuskulatur kan være direkte livsfarlig for en som blir smittet av korona.

Forskningen er ikke entydig om dråpesmitte

Som Nedregård påpeker, så kan det hende at ulike former for aktiviteter innebærer ulik smitterisiko. Her peker forskningen i litt ulike retninger. Er det for eksempel slik at sang innebærer større fare for dråpesmitte enn vanlig samtale? Her må det forskes mer, og dette er forskning som vi vil følge tett og som vil påvirke våre råd til ensemblene.

Norsk musikkråds veileder for smittevern er basert på anbefalingene fra helsemyndighetene, og den er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Vi har tiltro til at de har den fagkompetansen som skal til for at musikkøvelser som gjennomføres etter denne veilederen har en akseptabel risiko.

Vi må akseptere at noen vil vente med å komme tilbake

Vi er helt enig med Nedregård i at musikklivet er fantastisk på den måten at det samler mennesker på tvers av alder, livssituasjon, yrke og sosiale miljøer. Slike møteplasser blir det stadig færre av i samfunnet.

Vi må ta vare på hverandre i denne prosessen og akseptere at noen ønsker å vente med å komme tilbake til øvelsene. Savnet etter å møtes og lage musikk sammen har vist oss hvor viktig kor, korps og orkester er i livene våre. Derfor er vi supermotiverte for å starte gjenoppbyggingen av musikklivet.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag er styreleder i Norsk musikkråd og Åsmund Mæhle er generalsekretær i Norges Korforbund