Musikkrådet: Frivilligheten får, men mister ⋆ Kontekst

Musikkrådet: Frivilligheten får, men mister

Regjeringen fremhever selv at den vil satse på det frivillige kulturlivet. Men den gir med den ene hånda og tar med den andre, mener Norsk Musikkråd.

«Kulturbudsjettet inneholder noen prioriteringer av frivilligheten, men dessverre blir andre deler av det frivillige kulturlivet rammet hardt. Tilskuddet til voksenopplæring blir kuttet med 10 prosent», heter det i en pressemelding.

Dette utgjør 22,5 millioner i 2018, og Musikkrådet påpeker at midlene brukes til blant annet å finansiere 60 000 timer i sangfeltet hos Musikkens studieforbund.

Les også: Kulturbudsjett uten retning

Også momskompensasjonen blir dårligere, ifølge Musikkrådet. «Momskompensasjonen er det viktigste enkeltverktøyet regjeringen rår over for å styrke frivillige sektor samlet sett. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad», heter det i pressemeldingen.