Musikkbransjen blir mer verdifull ⋆ Kontekst

Musikkbransjen blir mer verdifull

Musikkbransjen skaper stadig større verdier for norsk økonomi.

Musikkbransjen skaper stadig større verdier for norsk økonomi.

Det går fram av rapporten Norsk Musikkbransje 2011-2015, som Center for Creative Industries ved BI (BI CCI) har gjort på oppdrag fra Music Norway. De har målt økonomien i musikkbransjen i perioden fra 2011 til 2015, ved å se på omsetning, sysselsetting og lønnsomhet i bransjen.

Nesten 12 000 mennesker

I 2015 var 11 665 personer sysselsatt i norsk musikkbransje, og det var 24 prosent flere enn i 2011. Et overveldende flertall – 73 prosent – var sysselsatt i enkeltpersonforetak. Men enkeltpersonforetakene setter mindre penger i sving enn aksjeselskapene gjør. Omsetning per ansatt i AS var i 2015 drøyt 2,5 millioner, mens omsetning per ansatt i enkeltpersonforetkane var 216 000 kroner.

10 største står for det meste

De ti største selskapene i musikknorge står for 44 prosent av verdiskapingen. På denne lista finner vi på de tre øverste plassene Tono, Gramo og strømmeselskapet Tidal. På topp 10 finner vi ellers plateselskapene Universal, Warner, Sony, helårsarrangørene Auditorium, Oslo Spektrum Arena og Live Nation og lyd-, lys- og scenetekniske Hove West. Eneste låtskriver/utøver på lista er Kygo på 13.plass.

Måler verdiskaping

Forskerne måler først og fremst verdiskaping i denne rapporten. Verdiskaping måles som driftsresultat+lønnskostnader. Denne måten å regne på er best mulig å sammenlikne med bruttonasjonalproduktet (BNP), altså hele landets samlede verdiskaping. Slik kan tallene for musikkbransjen sammenliknes på alvor med den norske fastlandsøkonomien, og musikkbransjen gjør det 3 prosent bedre enn Norge i perioden 2011-2015.

Noen av hovedfunnene i rapporten er at

• Norsk musikkbransje hadde en samlet verdiskaping på 2,2 milliarder kroner i 2015. Fra 2011 til 2015 økte verdiskapningen med 28 prosent. Av veksten kom halvparten i 2015.

• Omsetningen – inntektene – til musikkbransjen var på 10 milliarder kroner i 2015, og det var 22 prosent høyere enn i 2011. Mer enn 80 prosent av inntektene kom i aksjeselskap (eller liknende organisasjonsformer). 18 prosent av inntektene ble hentet inn av enkeltpersonsforetak.

• Musikkbransjen har hatt sterkere utvikling i både verdiskaping og sysselsetting enn den totale fastlandsøkonomien i Norge, og mye sterkere (20 prosent) enn den kreative næringen forøvrig.

• De ti største bedriftene i musikkbransjen utgjorde 44 prosent av samlet verdiskaping i bransjen i 2015.

• Oslos andel av sysselsetting i musikkbransjen har gått ned fra 58 til 51 prosent fra 2011 til 2015.

• Hordaland vokser med rakettfart. Verdiskapingen i Hordaland økte med 75 prosent i perioden. Oslo, og Norge, vokste med 35 prosent.