Music Norway svarer Komponistforeningen: Enig i at spesialisert kompetanse er viktig ⋆ Kontekst
Foto: Pressefoto: Music Norway

Music Norway svarer Komponistforeningen: Enig i at spesialisert kompetanse er viktig

Music Norway er enig med Komponistforeningen (NKF) i at det er et uforløst potensial i det internasjonale markedet for norsk kunstmusikk og samtidsmusikk, samt at det er nødvendig med spesialisert kompetanse for å tilpasse virkemidlene til disse musikkformene, skriver Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Music Norway er enig med Komponistforeningen (NKF) i at det er et uforløst potensial i det internasjonale markedet for norsk kunstmusikk og samtidsmusikk, samt at det er nødvendig med spesialisert kompetanse for å tilpasse virkemidlene til disse musikkformene.

Innspillet fra styreleder Jørgen Karlstrøm, knyttet til NKFs forslag som var fremmet i kunstnermeldingen, var oppklarende, og Music Norway vil alltid lytte til NKFs forslag til å forbedre vilkårene for norske komponister når vi skal utvikle tiltak for kunstmusikkfeltet.

Siden opprettelsen av Music Norway i 2013 har måten musikk blir formidlet og promotert på utviklet seg raskt.

I MIDiAs Researchs rapport The Classical Music Market – Streaming´s next genre?, som er laget på bestilling for streamingstjenesten IDAGIO, finner vi flere poenger som understreker den raske utviklingstakten til kunstmusikkfeltet og viktigheten av bruken av digitale plattformer.

Undersøkelsen viser at veksten i streaming-inntektene for klassiskfeltet var på hele 46 prosent i 2018, og at 29 prosent foretrekker tjenester som Youtube og Vevo for å lytte til klassisk musikk. Totalt sett anser nesten halvparten av klassisklytterne at streaming er en god måte lytte til musikk. Nesten like mange mener at spillelister på streaming-plattformene er en god måte å oppdage ny musikk på. Rapporten viser videre at klassisk er den fjerde mest populære sjangeren globalt, og genererte om lag 1 milliard kroner på streaming-plattformene i 2018.

Dette er et godt eksempel på at vi har et potensial å hente ut. Det krever en innsats fra alle parter i norsk musikkliv om vi skal øke den internasjonale gjennomslagskraften til norsk musikk. Music Norway har nylig avsluttet et kurs med Oslo-Filharmonien, Det Norske Kammerorkester og Music Ally som har handlet om forbedring av strategiene på digitale plattformer. I det videre arbeidet er vi helt avhengig av innspill fra norske aktører som selvstendige komponister, NKF, Musikkforleggerne, og nyMusikk, orkestrene og ensemblene.

Vi ser frem til en videre dialog om hvordan vi kan oppnå en styrket promoteringsevne hos norske komponister og bransjeaktører innen kunstmusikkfeltet som kan omsettes til konkrete avtaler, salg og fremføringer i utlandet.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway