«Møre og Romsdal går med rekordoverskudd, og vil samtidig legge ned distriktsmusikerordninga. Politikerne må snu nå!» ⋆ Kontekst
Møremusikarane her fra 2018.
Møremusikarane her fra 2018. Foto: Tingh

«Møre og Romsdal går med rekordoverskudd, og vil samtidig legge ned distriktsmusikerordninga. Politikerne må snu nå!»

Nye tall viser at Møre og Romsdal går med rekordoverskudd i 2019. I lys av dette, virker det smålig å legge ned distriktsmusikerordninga i fylket. Politikerne må snu, skriver Odd Sonntag og Magnhild Tafjord i dette innlegget.

Innlegget er et åpent brev til politikerne i Møre og Romsdal. Det har også stått på trykk i Tidens Krav.

Nye tall viser at fylkeskommunen går med rekordoverskudd for 2019. Med de siste ukenes overraskende opplysninger, virker det smålig å skulle opprettholde vedtaket om å rasere distriktsmusikerordninga Møremusikarane. Dette vil få omfattende konsekvenser for kulturlivet i fylket. Forutsetningene er endret, og nå har politikerne mulighet til å gjøre om fylkestingsvedtaket, bevare musikerstillingene og fortsette effektiviseringen av ordninga for å bidra til å bygge et rikere kulturliv i Møre og Romsdal for framtida!

• Les også: Møremusikarane legges ned – ni musikerstillinger forsvinner

Leverer opplevelser til hele fylket

Vi vil at vårt fylke skal være et godt fylke å leve i. Det forutsetter et levende kulturliv med tilgang til gode kulturopplevelser for alle som bor her. Kulturopplevelser er et sammensatt felt og omfatter både publikum, deltakere, utøvere og instruktører, teknisk personell og administrasjon. Møremusikarane har i flere tiår vært en sentral del av musikklivet i Møre og Romsdal. De profesjonelle musikerne produserer og framfører egne, spennende prosjekter og konserter, og er med på store årvisse oppsetninger som Lady Arbuthnott i Sunndal, Fargespill i Ålesund, Fjordcadenza i Skodje og Operafestukene i Kristiansund. De jobber med kor, skolekorps og amatørorkestre både som instruktører og utøvere. De tar turen fra ytterst i havet på Smøla til lengst inn i fjorden, og leverer produksjoner og musikk til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. 

• Les også: Møre og Romsdal: Opprettholder klassene på MDD-linjene

En ønsket og hyppig brukt ordning

Både brukerundersøkelsen for ordninga og støtteerklæringer fra brukere og samarbeidspartnere viser at ordninga både er ønsket og blir hyppig brukt, og at musikerne er ettertraktet i mange og varierte sammenhenger. To stillinger er vakante, og per i dag utgjør den faste ordninga sju rutinerte og allsidige musikere. De er ikke mange, men stiller opp og er tilgjengelige når det frivillige musikklivet behøver forsterkning. De utgjør en del av besetningen i fylkets kulturinstitusjoner, de byr på minneverdige opplevelser for både unge og eldre, og bidrar til at Møre og Romsdal er et bra fylke å bo i.

• Les også: Legger ned to distriktsmusikerstillinger for å spare 213 000 kroner

Vil få store negative konsekvenser for brukere og publikum

Kunstpolitisk plan for Møre og Romsdal har som mål å øke både antall produksjoner og antall kunstnere i fylket. Da må politikerne velge å satse på profesjonelle utøvere, og i det minste beholde de få stillingene som finnes. Sanering av et profesjonelt miljø vil ikke friste andre musikere til å flytte hjem igjen! 

Fylkespolitikerne har likevel vedtatt å legge ned de faste distriktsmusikerstillingene, og gjennom dette redusere fylket sin støtte til et robust og forutsigbart lokalt musikkliv. Dersom vedtaket gjennomføres, vil det få store negative ringvirkninger for både brukere og publikum. En nedleggelse av de faste stillingene vil ikke bare få konsekvenser for de ansatte det berører, men vil også ha ringvirkninger for musikklivet og tilgangen til kulturopplevelser i regionen:

• Muligheten til å oppleve store musikkopplevelser lokalt reduseres sterkt.

• Det frivillige kulturlivet vil ha mindre tilgang på profesjonell kompetanse, som kan løfte forestillinger og konserter og skape gode minner for livet.

• Festivaler og kulturinstitusjoner i fylket vil få vansker med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra fylket til store prosjekter, som igjen vil føre til dyrere og færre prosjekter.

• Musikerne er en ressurs i lokalsamfunnet utover sin jobb som distriktsmusikere, i kraft av at de underviser på kulturskoler, dirigerer korps, med mer. Den kraft som de tilfører lokalsamfunnet risikerer å forsvinne.

Samsvar mellom ord og gjerning

Innsparingen ved å legge ned de faste musikerstillingene beregnes til å være i underkant av tre millioner kroner i året. I fylkeskommunens totalbudsjett er dette et minimalt kutt, men det vil føre til et stort tap for kulturlivet i Møre og Romsdal. 

Budsjettkutt er vedtatt, til tross for politikernes gjentatte festtaler om kulturens viktige rolle i samfunnet, og betydningen av en aktiv kulturpolitikk. Politikere som Tove Lise Torve og Line Hoem (Ap), og Marit Nerås Krogsæter (Sp) vektlegger i ulike taler, debattinnlegg og kronikker kulturens verdi for mennesker som bor her, og dens verdi for næringslivet og gjensidig verdiskaping, og kulturpolitikkens viktige funksjon som støtte til det frivillige kulturlivet.

Vi er glade for å ha politikere som anerkjenner kulturens viktige rolle i samfunnsutviklingen. Men slike festtaler og vakre ord står ikke i samsvar med fylkestingets vedtak om å kutte alle midler til de faste musikerstillingene!

Endrede økonomiske forutsetninger

Dersom politikere skal beholde sin troverdighet, må de kunne revurdere sitt standpunkt. Med de endrede økonomiske forutsetningene, er tiden kommet for å gå tilbake og se med ny innsikt på Møremusikarane. Vi krever at politikerne innfrir planer og realiserer sin støtte for at kultur har en svært viktig rolle i samfunnet. Nå er det anledning til å vise at dere mener alvor med fagre ord!

Odd Sonntag er leder for Creo Møre og Romsdal og Magnhild Tafjord er hovedtillitsvalgt i Creo, Møre og Romsdal fylkeskommune