MFO-LANDSMØTET: Vedtok oppfordring til boikott og solidaritet ⋆ Kontekst
Fikk gjennomslag: Stig Gunnar Ringen.
Fikk gjennomslag: Stig Gunnar Ringen. Foto: Marte Bjerke

MFO-LANDSMØTET: Vedtok oppfordring til boikott og solidaritet

MFO skal fortsatt vise solidaritet med palestinske kunstnere og kulturarbeidere.

Det var lydtekniker Stig Gunnar Ringen som foreslo at MFO også de neste fire årene må jobbe for solidaritet med palestinske kunstnere, og oppfordre til boikott av israelske kulturaktører som opptrer på israelske bosettinger på Vestbredden eller på annen måte bidrar til okkupasjonen av Palestina.

Mer om det leser du her

Denne uttalelsen vedtok landsmøtet i MFO i dag:

«Kunst har kraft til å endre samfunn. Landsmøtet oppfordrer alle kunstnere til ikke å delta i arrangementer som kan bli brukt til inntekt for en politikk eller en bevegelse som strider imot demokratiets, menneskerettighetenes og folkerettens prinsipper.

CREO ønsker å vise solidaritet med palestinske kunstnere og kulturarbeidere gjennom en boikott av israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosettinger på Vestbredden eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina. Den nye offensiven for å gjøre Jerusalem til Israels hovedstad og den stadig mer kritiske situasjonen for palestinere i Øst-Jerusalem påvirker også kulturlivet i den delvis okkuperte byen. CREO oppfordrer kunstnere til å avstå fra å opptre på kulturarrangementer i Jerusalem som er støttet av israelske myndigheter eller på andre måter fremmer okkupasjonen.

Israelske kunstnere og kulturarbeidere som er imot okkupasjonen opplever stadig mer sensur og restriksjoner. Derfor anmoder CREO alle kunstnere om å bidra til å styrke samarbeidet med israelske kulturaktører som arbeider mot okkupasjonen av de palestinske områdene.*»

*Landsmøtet vedtok uttalelsen med navnet Creo, men navneendringen skjer formelt først rundt nyttår.

MFOs landsmøte 2018

• I Drammen, 24. – 26. oktober.

• 105 delegater fra hele landet.

• Landsmøtet er MFOs øverste organ. Avholdes hvert fjerde år. Her avgjøres hva organisasjonen skal jobbe med de neste fire åra.