MFO kritiske til Superinstruktørene ⋆ Kontekst
Ville ikke godtatt karantene: MFOs jurist Bjørn Lofterød reagerer på at Superinstruktørene opererer med karantenetid etter at kontrakten avsluttes, slik at instruktørene ikke kan fortsette i korps de har vært innleid hos.
Ville ikke godtatt karantene: MFOs jurist Bjørn Lofterød reagerer på at Superinstruktørene opererer med karantenetid etter at kontrakten avsluttes, slik at instruktørene ikke kan fortsette i korps de har vært innleid hos. Foto: Marte Bjerke

MFO kritiske til Superinstruktørene

MFOs jurist Bjørn Lofterød fraråder musikere å skrive under på kontrakten til Superinstruktørene AS, og mener den framstår som en omgåelse av arbeidsmiljøloven.

Svakt vern for instruktører:

Hensikten med kontrakten er å unngå arbeidsmiljølovens bestemmelser, slik at instruktøren får et svakere vern og Superinstruktørene får færre forpliktelser overfor sine kontraktsparter, mener MFOs jurist Bjørn Lofterød, som har arbeidsrett og frilansere som sitt spesialfelt.

– Det vi reagerer sterkest på er at det ilegges en karantenetid på ett år når kontrakten avsluttes, slik at instruktørene ikke har adgang til å fortsette i korpset de har vært innleid hos, sier Lofterød.

Les også: Osloskolene skal bli lokale kulturhus

Vil bli Norges største og beste

Superinstruktørene AS er en privat musikk- og kulturskole. Bedriften er registrert som et rekrutteringsselskap, og tilbyr tjenester til korps, kulturskoler, bedrifts- og privatkunder. Til sammen får omkring 30 korps og cirka 400 elever undervisning av en av Superinstruktørenes 40 faste instruktører. Ambisjonen er å bli «Norges største og suverent beste private kunst- og kulturskole innen 2017.»

Kontrakten som tilbys de som jobber for Superinstruktørene er riktignok verken super eller best i klassen, ifølge MFO. Jurist Lofterød er aller mest kritisk til at Superinstruktørene forbeholder seg en eksklusivitet til arbeidsoppdrag.

Karantenetid på ett år

I kontraktens punkt 12 står det: «Etter oppsigelse av denne kontrakt (eller utgått kontrakt), pålegges instruktør en karantenetid på ett kalenderår før instruktør igjen kan undervise i tilsvarende stilling for de korpsene instruktør har undervist i i regi av Superinstruktørene.»

– Her binder man instruktøren, og begrensningen er like sterk enten man er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Dette kan anses som en konkurranseklausul, noe avtaleloven setter begrensninger på, sier Lofterød.

Ifølge avtaleloven skal det være mulig å operere med karantenetid i spesielle tilfeller.

– I slike saker skal det gjøres en interesseavveining mellom partene. Selskapet må ha en god begrunnelse og klausulen bør ikke være urimelig for den som omfattes av den. Men her er det ingen god begrunnelse bak. Det er ingen som kan utnytte den informasjonen de sitter på gjennom arbeid for Superinstruktørene. Klausulen kan imidlertid hindre en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende fra å skaffe seg arbeid, og jeg har vanskelig for å se at vilkåret ikke ville blitt satt til side som urimelig om kontrakten ble vurdert for en domstol, sier Lofterød.

Fraråder å underskrive

MFO mener det er flere problematiske sider ved kontrakten til Superinstruktørene, ikke minst at de som skriver under forplikter seg til å være selvstendig næringsdrivende.

– Slik kontrakten er utformet, kan man stille spørsmål ved om bedriften fungerer mer som et vikarbyrå, og at det da reelt sett foreligger et ansettelsesforhold som gir instruktøren rett på vern etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Utformingen av kontrakten framstår som en omgåelse av arbeidsmiljøloven, sier Lofterød.

Han fraråder musikere og musikkpedagoger å skrive under på Superinstruktørenes kontrakt.

– Jeg ville ikke ha skrevet under uten å ha forhandlet på en del av punktene. Alternativt kan man skrive under, og påpeke at vilkårene er problematiske. Skulle man havne i en situasjon der problemet med karantenetid aktualiseres, ville jeg vurdert om dette var noe jeg var bundet av eller ikke. Om man da velger å ikke respektere karantenetiden, vil det være opp til Superinstruktørene å få stoppet instruktøren fra å ta arbeid hos korpset vedkommende har utført oppdraget hos, sier juristen.

Lever av å selge tjenester

Superinstruktørene drives av Stian Larssen, som også er daglig leder i selskapet.

Han forteller at omkring ti prosent av staben er ansatt, og at dette er et valg instruktørene sjøl tar ved kontraktinngåelse. Han presiserer også at kontrakten er utformet av en jurist med arbeidsrett som spesialfelt.

– Kontrakten MFO har fått se er en kontrakt om et samarbeid mellom to parter, ingen arbeidsavtale eller noe ansettelsesforhold. Superinstruktørene er ansvarlige for at våre instruktører er selvstendig næringsdrivende med eget organisasjonsnummer, ellers har vi ikke lov til å utbetale honorar til dem. Det må i så tilfelle tas som lønn via skattekort. Instruktører som ikke er selvstendig næringsdrivende har en vanlig arbeidsavtale. De som er fast ansatt får mindre betalt, fordi vi da må betale arbeidsgiveravgift, forteller Larssen, og påpeker at alle instruktører er blitt spurt om de ønsker å utføre jobben som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt.

Kilder Musikkultur har vært i kontakt med ble ikke forelagt muligheten om ansettelse da de inngikk kontrakt, men sier samtidig at de ønsket å utføre jobben som selvstendig næringsdrivende.

Larssen sier at punktet om karantenetid ble innført etter at en superinstruktør i 2012 sa opp sin stilling, under påskudd av at instruktøren ikke hadde kapasitet til å undervise for Superinstruktørene. I ettertid tilbød vedkommende de samme tjenestene privat til korpsene.

– Vi lever av å selge instruksjon til våre kunder, dette gjelder langt flere enn korpsene, understreker Larssen.

Når han blir framstilt for kritikken fra MFO, sier han at han er villig til å se på punktet om karantenetid.

– Vi ønsker å være ryddige, og hvis vi kan gjøre kontrakten bedre, er det bare positivt, sier Larssen.

Les også: Uprofesjonelle arbeidsgivere

Superinstruktørene AS

• Registrert som bedrift i 2014, under bransjen rekruttering og formidling av arbeidskraft.

• Har ifølge Stian Larssen en omsetning på omlag 3 mill. kr.

• Daglig leder er Stian Larssen, opprinnelig trommis. Driver også Oslo Trommeskole, etablert i 2006.

• Tilbyr tjenester til ca. 30 korps, i tillegg til å gi privatundervisning. Ca. 400 elever og ca. 40 faste instruktører.

• Tilbyr pakker til korps, der Superinstruktørene tar seg av alle sider av instruksjonen, fra administrasjon, til å finne lærere, vikarer og holde kontakt med foreldre.

• Ambisjonen er: «Norges største og suverent beste kunst- og kulturskole innen 2017».