MFO i nye klær – for hvem og hvorfor? ⋆ Kontekst

MFO i nye klær – for hvem og hvorfor?

FORBUNDSLEDERSPALTEN:

MFO har fått ny visuell profil! En profil vi mener bedre beskriver hvem vi er, tilrettelegger for hva vi ønsker å bli – og tåler både hetebølger og kalde vintre.

Som utgangspunkt for arbeidet med profilen var det viktig å definere hva vi opplever som kjernen i organisasjonen vår, det vi mener best beskriver og representerer oss. Begrepet vi sitter igjen med er et sammensatt samhold. Det er dette Dinamo, kommunikasjonshuset som har hjulpet oss i prosessen, har brukt som den bærende ideen i sitt arbeid.

MFO er en sterk og tydelig samfunnsaktør i kunst og kulturlivet. Fagforeningen har en klar historie sammen med musikere og pedagoger, men er i dag også mye mer. Det er flere år siden forbundet tok avgjørelsen om at vi ønsker å organisere og representere alle som har sin inntekt fra kunst og kultur. Våre medlemmer har ulike yrker og roller, og representerer et stort mangfold av ulike mennesker med en svært ulik hverdag. Vi er en sammensatt gruppe, men det er fortsatt noe som samler, som gjør at vi finner sammen. Gjennom den nye profilen ønsker vi å tydeliggjøre styrken som ligger både i spennet og ulikhetene og i fellesnevnere som binder oss sammen.

I denne utgaven av Musikkultur snakker Christine og jeg om en annen stor sak for MFO, vårt ønske om å skifte navn. I dag har Musikernes fellesorganisasjon et beskrivende navn som ikke egentlig beskriver hvem vi er, og dette ønsker vi å endre på. Det var derfor viktig å velge en ny profil som kan tåle en navneendring – og det gjør denne!

Ny profil, navneendring og andre spennende landsmøtesaker er alt del av en større strategisk sammenheng. MFO (eller hva vi nå kommer til å hete) skal være den beste organisasjonen den kan være for medlemmene sine, både eksisterende, og nye. Vi skal ta vare på forskjellene, styrke fellesskapet, og sammen ta organisasjonen inn i fremtiden.

Spalten sto først på trykk i Musikkultur nr 5/2018, som kom ut 31. august.