MFO: Hva skal kunstnerne befris fra? ⋆ Kontekst

MFO: Hva skal kunstnerne befris fra?

– Vi undrer oss over at det skal gjennomføres en «frihetsreform» i kulturpolitikken. Hva skal kulturlivet befris fra? spør MFOs nestleder Anders Hovind, etter at den blå regjeringen la fram sin politiske plattform i går.

Kulturkapitlet i regjeringsplattformen til den nye regjeringen byr på en del konkrete lovnader, og noen mindre konkrete. Forenklet ser det ut til at det på hele kulturfeltet skal brukes mindre offentlige penger, men at forholdene bedres for den som vil tjene penger utenfor det offentlige. Nestleder Anders Hovind i MFO stiller et stort spørsmål ved ordlyden i selve innledningsteksten til kulturpolitikken:

– At «Norge bør ha et profesjonelt kulturliv» gjør oss urolige for den nye regjeringens satsing på den profesjonelle kulturen, sier han.

Bra for de frie

Hovind finner både gode og dårlige punkter for musikk- og kulturlivet i den samlede politikken til den nye regjeringen. Hovedsakelig gode punkt for det frie feltet, og større spørsmål på andre områder.

– Det er bra at arbeidet mot sosial dumping videreføres. Vi er positive til forenkling av regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere og en sterk beskyttelse av åndsverk. En prioritering av det frie feltet og frilansere hilser vi også velkommen, sier Hovind. Men han er skeptisk til at idretten skal få større andel av tippemidlene.

– Vi frykter at dette vil skje på kulturlivets bekostning, sier han.

Estetisk kompetanse

De blå partiene har snakket mye om skolen og lærerne i valgkampen, og i regjeringserklæringen sier de at de vil oppgradere statusen til læreryrket, blant annet ved å gjøre utdanningen lengre og satse på etterutdanning. Hovind synes det mangler noe vesentlig i denne saken:

– I MFO er vi mer opptatt av innholdet i lærerutdanningen enn at den skal gjøres om til en femårig masterutdanning. Ikke minst må kompetansen innenfor de estetiske fagene styrkes, sier han.

Når det gjelder arbeidslivspolitikk, har den nye regjeringen særlig to punkter som Hovind ikke liker.

– Vi er negative til utvidet adgang til midlertidige ansettelser og utvidet adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid, sier han.  Og stiller spørsmål ved hele utgangspunktet for kulturpolitikken til den nye regjeringen:

– Vi undrer oss over at det skal gjennomføres en «frihetsreform» i kulturpolitikken. Det kan være betimelig å spørre hva kulturlivet skal befris fra, sier Hovind.