MFO: Alvorlig bekymret for gratisarbeid ⋆ Kontekst
GRATIS: I går tok Knut Risnæs opp at studenter ble brukt i NRKs program Stjernekamp uten å få betalt for det. MFO er bekymret og ber utdanninsinstitusjonene om å spille på lag.
GRATIS: I går tok Knut Risnæs opp at studenter ble brukt i NRKs program Stjernekamp uten å få betalt for det. MFO er bekymret og ber utdanninsinstitusjonene om å spille på lag. Foto: NRK

MFO: Alvorlig bekymret for gratisarbeid

MENING: Det må bli slutt på at kunststudenter jobber i sceneoppsetninger og tv-produksjoner uten å få betalt, skriver MFO.

Knut Riisnes påpekte i går at studenter, blant annet fra NMH, brukes i NRKs program Stjernekamp, uten å få betalt for det. Flere har påpekt dette før ham, og både MFO og NoDa har kritisert NRK for denne praksisen.

I dette åpne brevet appellerer MFO til institusjonene som utdanner utøvende kunstnere og ber dem bidra til å få en slutt på praksisen med ulønnet arbeid i sceneoppsetninger og tv-produksjoner.

Åpent brev til:

Barratt Due Musikkinstitutt

Bårdar Akademiet

Kunsthøgskolen i Oslo

Musikkteaterhøyskolen

Norges Musikkhøgskole

NTNU, Institutt for musikk

UIT Norges Arktiske Universitet, Musikkonservatoriet

Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag

Universitetet i Bergen, Griegakademiet

Universiteeti Oslo, Institutt for musikkvitenskap

Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans

MFO får for tiden mange henvendelser fra medlemmene om økende bruk av studenter som medvirker uten lønn i teaterforestillinger og fjernsynsprogrammer. Dersom den virksomheten som engasjerer studentene er bundet av tariffavtale med MFO eller en annen arbeidstakerorganisasjon, er ulønnet medvirkning som regel tariffstridig og blir stoppet når vi får kjennskap til at det forekommer.

Dersom virksomheten ikke er bundet av en tariffavtale er det ikke ulovlig å benytte studenter eller andre som ulønnet arbeidskraft. Vi er likevel alvorlig bekymret over at dette forekommer, og ser med stor uro på at det skjer i stadig flere tilfeller og i økende omfang. Arbeidsmarkedet for musikere, sangere og dansere er lite i Norge, og det utdannes allerede mange flere utøvere enn det finnes arbeid til.

Vi forstår selvsagt at studenter trenger praktisk erfaring, men for hvert oppdrag som blir utført av en ulønnet student forsvinner det et oppdrag for en profesjonell utøver som prøver å leve av yrket sitt. Noen påstår at produksjonene ikke kan gjennomføres uten medvirkning av ulønnede studenter. Det kan selvsagt være riktig i enkelte, få tilfeller, men oftere handler det om prioriteringer eller om at prosjektet rett og slett ikke har livets rett.

De institusjonene som utdanner utøvende kunstnere bør dele vår bekymring, og kan også bidra til å snu utviklingen. Etter vårt skjønn kan det gjøres på flere måter:

• Den ene er å sørge for at studentene får nødvendig praksis gjennom egne produksjoner eller i sammenhenger hvor de ikke utfører oppgaver som naturlig kunne vært utført av profesjonelle utøvere.

• Den andre er å fortelle studentene om det arbeidslivet som venter dem, og om konsekvensene av at de arbeidsoppdragene som finnes blir fylt opp av ulønnede eller underbetalte studenter.

• Den tredje er å avvise virksomheter som ønsker å samarbeide med utdannings-institusjonene om studentmedvirkning i sine prosjekter.

Og for å ile til før vi blir misforstått:

• Dette handler ikke om studenter som påtar seg arbeidsoppdrag med lønn som (andre) profesjonelle utøvere. Studenter som er kvalifisert for å utføre profesjonelt arbeid, er også kvalifisert for å motta profesjonell lønn.

På den andre siden bør naturligvis også de teatrene, orkestrene, produksjonsselskapene og ikke minst NRK og andre fjernsynsselskaper som synes det er både stas og billig med ulønnede studenter, nå løfte blikket og se framover. Gratis arbeidskraft er sikkert gunstig for den kortsiktige bunnlinja, men langsomt og sikkert undergraver det også det profesjonelle nivået og utviklingen i faget.

Dessverre er det alltid noen som gir blaffen i slikt. Vi appellerer derfor også til de seriøse aktørene i bransjen, som bør tenke grundig over konsekvensene før de lar seg friste til å prøve å fylle sine behov for musikere, sangere og dansere med gratisarbeidere.

Men først og fremst håper og tror vi at dere som utdanner framtidas utøvere vil spille på lag med oss.

Med vennlig hilsen,

Hans Ole Rian

Forbundsleder i MFO

Saken er oppdatert 21.20, med riktig tekst i det åpne brevet.