#metoo: Vil ikke gi penger til tiltak mot trakassering ⋆ Kontekst
Ikke penger: Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier at problemene med seksuell trakassering ikke kan løses gjennom å bevilge penger.
Ikke penger: Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier at problemene med seksuell trakassering ikke kan løses gjennom å bevilge penger. Foto: Anne Myklebust Odland

#metoo: Vil ikke gi penger til tiltak mot trakassering

– Dette er mye større enn at det kan løses ved å bevilge penger, sa kulturministeren til Stortinget i dag.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk i dagens spørretime på Stortinget spørsmål om hva hun vil gjøre for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet. Bakgrunnen er den verdensomspennende #metoo-kampanjen, og de norske kulturarbeidernes opprop mot seksuell trakassering.

Les også: #metoo: 1001 musikere går ut

Mer enn penger

Det var Sosialistisk Venstrepartis Freddy André Øvstegård som spurte kulturministeren hva hun vil gjøre for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet. Han viste til at kunstnerne har foreslått flere tiltak.

– Egne midler til arbeid mot seksuell trakassering i kulturlivet har blitt avvist. Kvotering for å gjøre noe med mannsdominansen i toppen av enkelte deler av kulturlivet har blitt avvist. Og forslaget om å opprette en musikerallianse for frilansere, sånn at de får sterkere rettigheter og vern for eksempel ved seksuell trakassering, har blitt avvist av statsråd Helleland, sa Øvstegård, og spurte kulturministeren om hun ville vurdere tiltakene en gang til nå.

– Jeg er ikke imot tiltak. Men jeg tror ikke alle store problemer løses med mer penger. Seksuell trakassering og uønska seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen handler om mye mer alvorlige ting enn å sette inn tiltak og tro at man løser det med mer penger. Det handler om å endre en ukultur som har fått etablere seg, og å endre holdninger. Vi må gå i oss sjøl og se på hvordan vi stiller op for hverandre som medmennesker og gjøre det legitimt å si fra når uønska adferd oppleves, sa kulturministeren.

Les også: #metoo: Ber ministeren om hastestøtte til tiltak

Avviser ikke musikerallianse

Øvstegård viste til at de store musikerorganisasjonene igår sendte brev til kulturministeren og ba om hastestøtte for å jobbe målretta mot denne typen traksassering i musikklivet. Han viste også til at han selv, sammen med MFO, har gått ut og oppfordret til å opprette en musikerallianse, etter modell av Skuespiller- og danseralliansen.

Helleland avviste ikke en musikerallianse

– Jeg ser også at en slik allianse kan være et alternativ, men jeg har ikke fått noen forespørsel om å opprette en slik. Den har ikke kommet til mitt bord, sa Helleland.

Les også: #metoo: «Det er så lett å la være å tråkke på andre. Bare slutt med det.»