#metoo: Ber kulturministeren om hastestøtte til tiltak ⋆ Kontekst

#metoo: Ber kulturministeren om hastestøtte til tiltak

I et åpent brev til kulturministeren ber norske musikk- og kulturorganisasjoner om fem millioner kroner til foreningen Balansekunst. Henvendelsen kommer som en direkte følge av #metoo-kampanjen.

I brevet står det: «På bakgrunn av de siste ukenes avsløringer av omfanget av seksuell trakassering og grenseoverskridende atferd i kulturlivet ber vi ministeren om å opprette en ny likestillingspott, lik den som ble opprettet i 2013.

Kulturarbeidere er i en særlig sårbar posisjon når det gjelder seksuell grenseoverskridende adferd, ettersom omfanget frilansarbeid og korte oppdrag er stort. De skjeve maktforholdene og påfølgende usikkerhet rundt nye kontrakter gjør det vanskelig å si ifra.»

• Les også: #metoo: Det er så lett å la være å tråkke på andre. Bare slutt med det

Foreningen Balansekunst består av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner, som arbeider for å utjevne kjønnsforskjeller og øke mangfoldet i norsk kulturliv.

Balansekunst ber Kulturdepartementet gi en støtte på fem millioner kroner over tre år, slik at det er mulig å ansette en person i hel stilling. Organisasjonene som står bak initiativet mener at man på denne måten kan gjennomføre flere prosjekter for å styrke kjønnsbalanse og mangfold.

• Les også: #metoo: 1001 musikere går ut – MFO har opprettet kontakttelefon

«Vi, medlemmene av Balansekunst, mener at dette forslaget er et godt tiltak for å bekjempe diskriminering og seksuell trakassering i arbeidslivet. Og vi ber om at kulturministeren hastebehandler dette», står det i det åpne brevet, som er underskrevet av MFO, Norsk Komponistforening, Musikkforleggerne, NOPA og Gramart.