Massiv kritikk av nye antallsbegrensninger for arrangementer ⋆ Kontekst
Kvinne med kort blondt hår sett fra siden, snakker
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) øker publikumsgrensen på kulturarrangementer. Foto:Terje Bendiksby / NTB
Nyheter

Massiv kritikk av nye antallsbegrensninger for arrangementer

Kohortinndelinger og fortsatt forskjellsbehandling fra annet næringsliv setter kjepper i kulturhjulene.

– Et stort steg i riktig retning, skrev kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun torsdag kveld kunngjorde at det lettes på antallsbegrensningene.

Grensen har den siste uken vært på 200 innendørs og 600 utendørs. Dette heves nå til 1.500 innendørs og 3.000 utendørs, så lenge det er tilviste plasser.

De nye reglene trår i kraft fra fredag klokken 12 og gjelder inntil videre. I begynnelsen av februar kommer regjeringen med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, skrev Trettebergstuen.

Følger faglig råd

Regjeringen følger det faglige rådet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som ble kunngjort kort tid i forkant av beslutningen. Smitterisikoen vil øke noe, men at det vil være forsvarlig og forholdsmessig med disse lettelsene, mener FHI.

Innendørs vil det være tillatt med inntil 1.500 personer hvis det er faste tilviste plasser. Det settes grense på maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer – og det må være minst to meters avstand mellom kohortene. Tilsvarende regler gjelder for utendørs arrangement. Her kan det være inntil 3.000 personer, og kohortene kan være på 500.

Storm av kritikk

Antallsbegrensningen har vært gjenstand for svært skarp kritikk fra kulturlivet den siste uken, etter at regjeringen forrige fredag nøyde seg med å heve makstallet fra 50 til 200 på innendørsarrangement.

En rekke kulturaktører har gjentatte ganger stilt spørsmål ved om det er forholdsmessig med et så lite antall på store konsertarenaer og lignende.

Selv om antallet nå heves, gir flere uttrykk for at det fortsatt er for strengt.

– Skuffende at man ikke kan gå lenger, sier Olav Munch, administrerende direktør i Grieghallen til Bergensavisen.

Han mener reglene innebærer at det i realiteten ikke blir mulig å ha 1.500 publikummere hos dem.

– Dersom alle gjestene skal holde en meter avstand, kan vi i teorien ha 820 publikummere. Men ettersom det nå også er snakk om kohorter, og avstand mellom hver kohort, vil antall publikummere bli lavere, sier Munch og fortsetter:

– I praksis vil dette bety at vi har plass til rundt 600 publikummere. Det er klart at vi hadde håper på mer.

Skuffet og sint

En rekke aktører har bedt om at arrangører selv skal få vurdere forsvarlig maksantall, slik det er for butikker, treningssentre og flere. Da vil maksantallet variere med størrelsen på lokalet. Regjeringen innfridde ikke ønsket, og satte i stedet en ny, øvre grense.

– Vi er altså så skuffet og sinte. Så inderlig lei oss. Det er så urettferdig at jeg har mest lyst til å bryte ut i krampegråt, sier Atle Halstensen i Scenekvelder til Aftenposten.

Musikalprodusenten arrangerte onsdag demonstrasjon foran Stortinget hvor flere hundre personer fra kulturlivet protesterte mot regjeringens linje.

Virke: Må få samme regler som andre

Lettelsene blir tatt godt imot av Virke, som gir kulturministeren ros for å følge opp løftet for å åpne kulturlivet mer. Endringen vil gi mange kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake på jobb og planlegge forestillinger og turneer, mener Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Men også Virke mener det fortsatt gjenstår en god del, og venter ytterligere lettelser når regjeringen kommer med ny vurdering i februar.

– Vi er ennå ikke der vi burde være, hvor kulturlivet får samme regler som butikker, bowling og bingo, sier Edwards til NTB.

– Det er tåpelig at regjeringen krever at man må sitte med munnbind på annethvert sete på teater, når man kan sitte på kafé og skravle med hverandre uten munnbind, sier hun.

Kjepper i kulturhjulene

Mann med briller foran bylandskap
Et viktig skritt i riktig retning som gir mange kunstnere og kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake til jobb, sier en mellomfornøyd forbundsleder Hans Ole Rian i Creo. Foto:Ihne Pedersen

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er heller ikke helt fornøyd. I en pressemelding sier han:

– Det er selvfølgelig en forbedring fra den tidligere grensen på 200 publikummere, og vi er glade for at regjeringen nå i hvert fall delvis lytter til oss i kulturorganisasjonene, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

– Delvis lytter, for i vårt møte med både kulturdepartementet og helsemyndighetene denne uka påpekte en samlet bransje at det nå var på tide å gi kulturbransjen samme restriksjoner som andre næringer, slik det er beskrevet i covid-19-forskriftens § 14 a; «Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.»

Rian peker videre på at kohorter tidligere ble brukt for å lette smittesporing. Profesjonelle arrangører har oversikt over hvor alle publikummere sitter, slik at det er vanskelig å forstå at inndeling lenger er nødvendig.

– Publikumshåndtering er en integrert del av arrangørprofesjonen, og forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt. Vi kan ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker.

– Vi forventer derfor at bransjen blir lyttet enda bedre til i den varslede nye vurderingen i starten av februar, og at også vi blir inkludert under samme regler som annen næringsvirksomhet.
.

Ikke tatt med på råd

I Aftenposten kom det onsdag kveld frem at FHI først fikk oppdraget med å gjøre utredningen som ledet til torsdagens faglige råd først ble gitt sist helg.

En tidligere oppnevnt ekspertgruppe, «Sommergruppa», som utredet problematikken i fjor vår, ble heller ikke tatt med på råd.

Dette har fått stortingsrepresentant Tage Pedersen (H) til å sende skriftlig spørsmål til ministeren:

«Hvorfor har ikke kulturministeren på et tidligere tidspunkt gitt FHI i oppdrag å utrede mulighetsrommet for å endre antallsbegrensningene på arrangementer og hvorfor har ikke «sommergruppen», som har nedlagt et stort arbeid med denne problemstillingen, blitt spurt om råd?»

Ministeren har foreløpig ikke svart.