Marius Podolski: Det har vært veldig mye forståelse, men svært lite handling ⋆ Kontekst
Scene fra hakkebakkeskogen med bakemesteren og klatremus
Siden 2015 har Victoria Productions tatt Hakkebakkeskogen ut på veien. Denne våren er 35 forestillinger på i alt 24 spillesteder avlyst. Foto:Victoria Productions
Intervju

Marius Podolski: Det har vært veldig mye forståelse, men svært lite handling

Manglende stimuleringsordning og uavklart kompensasjonsordning gjør at produksjonsselskapet Victoria Productions avlyser vårens storsatsing.

Kontekst vil med en serie intervjuer vise hvordan folk i kulturlivet rammes likt og ulikt av koronatiltakene. Vi kaller intervjuserien: Koronarutinen.

Det private produksjonsselskapet Victoria Productions har siden 2015 turnert med blant annet Torbjørn Egner-klassikeren Hakkebakkeskogen. Det var også planen i år. Men denne uken ble det klart at 35 forestillinger på i alt 24 spillesteder fra Tromsø i nord til Lindesnes i sør avlyses.

– Hva er årsaken til avlysningene?

– Manglende forutsigbarhet, økonomi, og sendrektighet fra Kulturdepartemenet (KUD) og Kulturrådet i behandling av søknader. En så stor turnè som dette involverer mange personer. De er avhengige av forutsigbarhet. Dette gjelder deres egen planlegging. De må både være garantert en lønn som reflekterer arbeidsmengden, og vite i god tid at de har et oppdrag, sier daglig leder Marius Podolski i Victoria Productions.

Forskjell med stimulering

Sist uke ble det klart at Stimuleringsordningen forvaltet av kulturrådet avvikles med virkning for alle arrangement med arrangementsdato etter 13. februar. Podolski er tydelig på at denne ordningen ville gjort, som han sier, all verdens forskjell for selskapet.

– Med stimulering ville vi vært garantert å kunne gjennomføre produksjonen uten å risikere store tap. Ordningen gir ikke oss som produsenter mulighet til å tjene penger. Men det ville garantert at hele verdikjeden fikk betalt i henhold til avtalt honorar eller lønn. Uavhengig av om publikum kommer kjapt eller sakte tilbake teatersalene.

– Dette er som kjent hele poenget med stimuleringsordningen. Den er først og fremst laget for å sikre inntektsgrunnlaget til alle medvirkende.

Mann med blondt halvkort hår og grå genser ser ut til siden
Daglig leder Marius Podolski i Victoria Productions mener Stimuleringsordningen ville gjort allverdens forskjell Foto:Privat

– Flere har tatt til orde for at de føler seg lurt av myndighetene. Er det en oppfatning dere deler?

– Både ja og nei. Jeg tror ikke Kulturministeren på noen måte bevisst har gått inn for å lure oss. Men hun var veldig «høy og mørk» i opposisjon. Og de første signalene var veldig gode når landet igjen stengte ned i desember 2021. Hun var raskt på plass med pressekonferanser, dialog-møter osv. Hennes politiske rådgivere var også synlig tilstede i diverse sosiale medier.

– Problemet har vist seg å være at det har vært veldig mye ord, og forståelse. Men svært lite handling. Hun gjeninnførte stimuleringsordningen raskt. Uten å endre forskriften. Dette var en stor feil. Departementet skylder nå på forskriften for å forsvare at alle får avslag på stimulering etter 13 februar.

Kritisk argumentasjon

Podolski er også kritisk til at Kulturministeren bruker den samme argumentasjonen som sin forgjenger Abid Raja om behandling i EUs kontrollorgan ESA. Den gang ble det, som han kommenterer «avslørt» da det viste seg at KUD ikke hadde sendt inn søknaden.

– Jeg er ingen juridisk ekspert. Og det er fullt mulig at det ligger noen juridiske spissfindigheter til grunn for at både ESA og forskrifter står i veien for støtte til kulturlivet. Men faktum er at det kommer stadig nye argumenter fra KUD for at de ikke kan stå ved sine løfter. Og det går veldig utover hardt arbeidende kulturarbeidere sin økonomi, mentale helse, og hverdag.

– Anette Trettebergstuen gjentar ofte at stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen jobber sammen. Men det er veldig vanskelig å forholde seg til at stimuleringsordningen er kansellert og at den lenge bebudede kompensasjonsordningen fremdeles ikke er kjent. Det var høringsfrist 11/1 om forskriften. Siden har det vært helt stille. Bortsett fra at hun i siste dialogmøte sa at den kun var timer unna. Etter stort påtrykk har hun nå annonsert at det jobbes med atter en ny ordning i form av en arrangørstøtte. Det er i så fall veldig bra. Men jeg stiller da spørsmålet om hvorfor dette ikke er kommunisert tidligere?

Tørt kommenterer han at Kulturministeren har sine ord i behold ettersom timer kan sies å være så mangt.

– Men nå er det snakk om flere hundre timer. Det synes klart at kompensasjon kunne medført at arrangører allikevel gjennomførte arrangementer uten stimulering om man visste at det kom en form for kompensasjon i ettertid. Men dette er helt i det blå.

– Vil noen av deres andre turneer går som normalt den neste måneden?

– Dette var vår store satsning våren 2022. Så det er ikke flere turneer på denne siden av sommeren.

Tærer på midlene

I normale tider jobber Podolski døgnet rundt i turnèperiodene. Resten av tiden gikk før mars 2020 med til det som kan kalles vanlige oppgaver som administrasjon, regnskap, turnèplanlegging, og repertoar. Siden har arbeidet endret seg.

– Stort sett har det handlet om å holde seg oppdatert på smittevernsregler, forskrifter, støtteordninger og gjentatte besvarelser til Kulturrådet som ikke helt virker å være oppdaterte på hvordan den private delen av bransjen fungerer.

– Hva har disse to årene betydd økonomisk for turneteateret?

– 20 år i bransjen har gitt oss noe økonomisk handlingsrom. Men dersom helsemyndighetene, godt hjulpet av pressen, fortsetter med krisemaksimering tærer det hardt på oppsparte midler.

– Skiller denne siste gjenåpningen seg fra forrige gang?

– Ja. Forrige gang var det full jubel og en forventning om at pandemien endelig var over. Nå må arrangementer nok en gang flyttes på grunn av forhold som publikum ikke kan forventes å måtte forholde seg til. Departementets håndtering av en ny krise, som må ha vært forventet, svekker næringens tillit hos publikum. Vi kan ikke forvente at billettkjøperne skal sette seg inn i bransjens strukturelle og økonomiske utfordringer

Står til stryk

Podolski mener at den forrige regjeringen, og KUD under Abid Raja, tross alt håndterte krisen ganske bra.

– De fikk en pandemi rett i fanget. Dagens kulturminister var sterkt kritisk hele veien. Dette kan dokumenteres ved diverse spørsmål fra henne i Stortinget og uttalelser på sosiale media.

– Hun har nå møtt virkeligheten i posisjon. Med tanke på at ordningene allerede eksisterte, og hun bare trengte å gjøre tilpasninger, så må man dessverre kunne konkludere med at hun står til stryk hva hjelp og konkret økonomisk støtte til den private delen av sektoren angår. Særlig i denne overgangsfasen. Det er totalt kaos og de fleste vet ikke hvordan de skal tolke alle signaler som sendes ut. Hun må stadig vekk forklare hva hun «egentlig» mente…

Noe endrer seg ikke

– Hvordan holder du på motivasjonen?

– Det er enkelt: Motivasjonen er å kunne levere gode kulturopplevelser til publikum. Det endrer seg ikke, selv om det er en pandemi.

– Har det også være noe som har endt opp på plussiden de siste to årene?

– Plussiden er at vi har blitt mere bevisst på hvor viktig kultur er for folk. Under nedstengningen ble teater, musikk, og generell mangel på møteplasser, et stort savn. Dette ble synliggjort for samfunnet når noe vi tok for gitt forsvant over natten. Og med dette kan vi kanskje få større aksept for at det vi driver med er et fag og en næring. Ikke en hobby!

– Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for jobben din?

– Den er like usikker som for alle private aktører. Vi må levere hver gang vi arrangerer. Og vi skal bedømmes ut i fra dèt.