Mange spørsmål om kompensasjonsordningen – nå har Creo fått svar fra departementet ⋆ Kontekst

Mange spørsmål om kompensasjonsordningen – nå har Creo fått svar fra departementet

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere? I dag har Creo fått svar fra Arbeids- og sosialdepartementet på spørsmål de har stilt på vegne av medlemmene.

Spørsmålene dreier seg om innholdet i stønaden og utfylling av søknaden. Via Creos nettsider får du blant annet svar på om kompensasjonen anses som lønns- eller næringsinntekt, om NAV trekker skatt av kompensasjonen, om omsorgspenger anses som inntekt ved overgang til kompensasjonsordningen, og hvor lenge ordningen skal vare. Blant mye annet.

Creo sendte 7. mai et brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å få svar på spørsmål de har fått fra medlemmene. Det er dette brevet departementet nå har besvart.