Mageplask i Kulturtanken ⋆ Kontekst
Foto: asamaria.com

Mageplask i Kulturtanken

FORBUNDSLEDER:

Rikskonsertene har levert inntil 10 000 konserter i året, alle av svært høy kunstnerisk kvalitet, enten det har vært skolekonserter eller turneer. Rikskonsertene eksisterer dessverre ikke lenger, i stedet har vi fått Kulturtanken. Det er så langt ikke vellykket.

I 2012 startet Kulturdepartementet arbeidet med å reformere Rikskonsertene. I 2016 ble Kulturtanken opprettet og fikk ansvaret for skolekonsertene, også kjent som Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Men det ligger ikke i mandatet at Kulturtanken skal produsere og gjennomføre turneer, slik Rikskonsert-ene har gjort.

Rikskonsertene har hatt en stab med produsenter som har sørget for kvalitet i ale ledd i DKS. Musikerne har fått god hjelp med kunstnerisk utvikling, og med logistikk rundt produksjonene. Dessuten har lønns- og arbeidsforholdene vært godt regulert.

I dag, i Kulturtanken, er situasjonen en helt annen. I dag må musikeren i stor grad opptre som produsent, bookingsjef, økonomiansvarlig og reiseleder. Våre medlemmer rapporterer om uholdbare forhold i alle ledd, og i tillegg om uakseptable honorarer. Musikerne må altså gjøre den jobben som Rikskonsertene tidligere gjorde, og får attpåtil dårligere betalt.

Vi kan ikke på noen måte se at dette gagner elevene på norske skoler, som faktisk har krav på et like godt kulturtilbud som voksne. Ei heller gagner det musikerne på veien. Vi i MFO kommer til å følge utviklingen nøye, og ber dere som er medlemmer om å fortsette å rapportere til oss.

Det overordna ansvaret for Kulturtanken ligger hos Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. MFO kommer til å jobbe politisk opp mot Kulturtanken og departementene for at situasjonen i DKS ryddes opp i. Fortsetter den utviklingene vi nå ser, er jeg redd det blir et realt mageplask i Kulturtanken. Da kan vi se langt etter at norske skoleelever får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Hans Ole Rian, for­bunds­le­der i MFO

Teks­ten ble først pub­li­sert på Mu­sik­kul­tur på pa­pir den 7. november, som for­bunds­le­ders fas­te spal­te.