Lover et nytt kulturløft ⋆ Kontekst
BRA MED FESTIVALSTØTTE, MEN: Det er viktigere at Norsk Kulturfond blir styrka, sier MFO-leder Hans Ole Rian.
BRA MED FESTIVALSTØTTE, MEN: Det er viktigere at Norsk Kulturfond blir styrka, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Lover et nytt kulturløft

VALGKAMP: Festivalstøtten skal styrkes, sier Arbeiderpartiet når de presenterer sitt nye kulturløft. MFO-leder Hans Ole Rian sier et nytt løft er bra, men synes ikke partiet treffer helt blink for å bedre kunstnernes levekår.

Arbeiderpartiet lanserte igår sitt eget kulturløft, som de lover å gjennomføre hvis de kommer i regjering. Her presenteres kulturpunktene i partiets valgprogram med noen tillegg som et kulturløft nr 4, med samme grunnleggende ambisjon som tidligere løft: Én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Til NRK sier partileder Jonas Gahr Støre at er det er på tide med en kulturpolitikk som vil noe.

Festivalstøtteordning

Støre vil blant annet ha en kunstnerøkonomireform som styrker eksisterende støtteordninger og oppretter nye. Det foreløpig eneste helt konkrete er at Arbeiderpartiet vil styrke festivalstøtteordningen.

Akkurat det er MFO-leder Hans Ole Rian lunken til.

– Det er bra, men for oss i MFO hadde det vært bedre om for eksempel ensemblestøtteordningene og musikerstøtteordningene ble foreslått styrket. Det er tross alt musikere og ensembler som er leverandørene av god musikk og engasjerende kunst – også på festivalene, sier han, og understreker at for å få til en styrking av noesomhelst, er det grunnleggende at Norsk Kulturfond blir styrket, for å unngå at mer penger til én ordning fører til mindre til en annen.

Mer valg: Rødt vil styrke kulturen med å bruke mer penger på arrangører og utøvere

Høyre: Ikke så mye nytt

Fra den andre sida av det politiske vannskillet er er reaksjonen også mest avventende.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i kulturdepartementet sier han ikke ser så mye nytt i det nye løftet.

– Det er mye her som mange kan være enige i. Det største paradokset er at det ser ut til at Arbeiderpartiet ikke prioriterer noenting. Det er fare for at dette ikke fører til mer kultur, bedre kunstnerøkonomi eller flere publikummere selv om man bruker mer penger, sier han til NRK.

Forventer mye av kunstnerøkonomireform

Begrepet «Kulturløftet» ble første gang lansert av Stoltenberg-regjeringen i 2005, med ambisjon om at én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kulturformål. Målet ble nesten nådd før Solberg-regjeringen tok over i 2013. Da et utvalg ledet av tidligere kulturminister Anne Enger evaluerte kulturløftet i 2015, ble løftet kritisert for å ha ført til kulturbygg og kulturadministrasjon, men ikke til mer skapende og utøvende kunst, og for at kunstnerne ikke fikk bedre vilkår. Til årets valg har også både Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet én-prosentmålet i sine valgprogram. Denne gang lover Arbeiderpartiet blant annet en kunstnerøkonomireform.

Rian gir Arbeiderpartiet en klapp på skulderen for initiativet og ambisjonen, men er samtidig forbeholden.

– Vi forventer at dette munner ut i konkrete og solide tiltak spesifikt rettet mot de skapende og utøvende kunstnerne, særlig kunstnere som er frilansere og/eller selvstendig næringsdrivende, sier han.

Foto:

For svake ambisjoner

Rian sier han setter pris på at Arbeiderpartiet inkluderer skolens praktisk-estetiske fag og kulturskolen i den samla kulturpolitikken, men vil ha ambisjonen opp.

– Arbeiderpartiet ønsker at flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole. For oss i MFO er det en noe svak ambisjon. I tidligere kulturløft var ambisjonen at alle barn som ønsket det skulle gis muligheten til å gå på en kulturskole, sier han.

Rian minner også om at det finnes et hengeparti i kulturskolepolitikken.

– Vi i MFO ønsker en egen forskrift for kulturskolene, den bør på plass i neste fireårsperiode, sier Rian.

Mer valg: Fremskrittspartiet vil styrke kulturen med næringspolitikk og frivillighet