Lønner det seg å ansette ungdom i stedet for å la frivillige jobbe på festival? ⋆ Kontekst
En ung sommerjobber på Olavfestdagene
En av de midlertidige ansatte under årets Olavfest rydder etter en forestilling. – Vi fikk veldig dedikerte folk, som var ivrige og engasjerte, sier festivalens arrrangementansvarlig Joakim Weibull. Foto:Ole Martin Wold/Olavfestdagene
Nyheter

Lønner det seg å ansette ungdom i stedet for å la frivillige jobbe på festival?

Olavsfestdagene gikk fra fire hundre frivillige til femti midlertidige ansatte under sommerens festival.

Olavsfestdagene i Trondheim ble avholdt i sommer helt uten hjelp av frivillige. Festivalen tilbød i stedet unge sommerjobb.

Hvorfor valgte festivalen å ansette i stedet for å bruke frivillige?

– Det er en sammensatt problemstilling, sier arrangementsansvarlig Joakim Weibull.

Stor gjennomtrekk

Festivalen, som strekker seg over en uke i månedsskiftet juli-august, kunne i år feire 60 år. Wiebull mener det i seg selv var en god grunn til å tenke nytt, særlig når det kom til å rekruttere unge inn i festivalfolden.

– I tillegg har vi opplevd at det har vært vanskelig å få folk til å jobbe i strekk gjennom hele festivalen. Vi kan ikke kreve at mange skal jobbe i seks dager. Dermed blir det stor gjennomtrekk av folk.

Festivalen byr på kunst og kulturaktiviteter som anerkjenner troens og tvilens betydning i samfunnet. Den foregår på en rekke ulike scener og andre møteplasser i Trondheim i løpet av en uke i månedsskiftet juli/august.

– Ved å ansette folk kan vi både ha større forventninger og stille større krav til medarbeiderne. Dessuten blir de flinkere når de får jobbe flere dager på rad, og vi gir bedre service til publikum, sier Weibull.

Etter risikoanalyse

I motsetning til mange andre festivaler ble Olavsfestdagene gjennomført både i 2020 og 2021. I fjor i nedskalert utgave, og året før som strømmefestival. Dette fremskyndet endringen.

– Vi gjorde en risikoanalyse på å gjøre festival med ivaretatt smittevern. Vi fant at frivillige var en smitterisiko mellom de ulike arenaene, fordi et privilegium frivillige skal ha er å arbeide et sted og se en konsert et annet sted.

Arrangementsansvarlig i Olavfestdagene Joakim Weibull. Foto:Presse

– Vi kunne stille flere krav til at ansatte i organisasjonen, eller utvidet stab som vi kaller det, ikke blandet seg mellom kohorter. Så for å holde risikoen for smittespredning nede, tok vi inn færrest mulig folk i stab, og heller ansatte folk som jobbet på faste plasser.

Olavsfestdagene gikk dermed fra å ha rundt 400 frivillige til om lag 50 midlertidig ansatte.

– Hvordan har dere jobbet med rekrutteringen av ansatte?

– Når vi bestemte oss for å velge denne modellen, og hadde regnet ut hvor mange vi trengte, så valgte vi å drøye til juni med utlysningen. Vi brukte Finn.no og Navs plattform til å annonsere sommerjobber. I tillegg hadde vi et medieoppslag tidligere i vår, hvor vi sa til de frivillige at vi skulle slutte med den ordningen.

– Vi fikk inn omtrent 100 søknader. Halvparten av dem fikk jobb, sier Weibull.

Ikke dyrere

Sommerjobbtilbudet har ikke vært en økonomisk gevinst for Olavsfestdagene.

– Men det har i hvert fall ikke vært fordyrende. For det krever heller ikke like mange folk i mellomleddene. Dessuten har det utviklet seg en viss forventning til hva du skal få igjen som frivillig. Så dyrere blir det ikke, sier Weibull.

– Hvilke betingelser har de ansatte hatt?

– Vi er en stiftelse, og vi kan ikke ansette folk til å jobbe hver dag i ti dager. Vi følger arbeidsmiljøloven. I tillegg hadde vi 18-årsgrense, siden arbeidstidsbestemmelsene for de som er yngre gjør det vanskelig med vakter frem til konsertslutt klokka 23. De kan bare jobbe til 21.

– 18-årsgrensen gjør at vi kan behandle alle ansatte likt. Vi satt en flat lønn på 150 kroner timen, med kvelds- og nattillegg.

Positiv sosial faktor

I utlysningen var det for øvrig spesifisert hvilke arenaer de ulike stillingene var knyttet til. Søkerne kunne dermed selv velge hvor de ville jobbe.

– Vi fikk veldig dedikerte folk, som var ivrige og engasjerte. Dette fungerte veldig fint. Vi er kjempefornøyde, sier Weibull.

Olavfestdagene kommer til å fortsette med sommerjobber fremover. Weibull understreker imidlertid at de også var fornøyd den gang de hadde frivilligordning.

– Bruker du frivillige av økonomiske årsaker er det å heller ansette ikke noe dårlig alternativ. Bruker du derimot frivillige for å skape sosiale fellesskap og andre sosiale forhold så mener jeg at da bør man fortsette med frivillige. Frivillighet er en positiv sosial faktor.