LM MFO PAlestina ⋆ Kontekst

LM MFO PAlestina

MFO-leder Hans Ole Rian innledet landsmøtet med å understreke betydningen av samhold.

Foran de 80 delegatene på landsmøtet oppfordret Rian til solidaritet i harde tider.– Solidaritet i streik, i honorarpolitikk og mellom våre medlemmer i forskjellige deler av kunst- og kulturlivet, sa Rian.Han viste til at det er press mot alle grupper av MFO-medlemmer, og at alle opplever offentlig fattigdom i et av verdens rikeste land. Så vel de som er ansatt i det offentlige som de som prøver å leve av å spille for andre.– I en tid med press mot våre arbeidsplasser, der viljen til å betale for kunst og for kunstnernes resultater minker, og der forståelsen for estetikk og dannelse er på hell, må vi være motkraften, sa Rian.

Frilansmusikerne

Rian benyttet også anledningen til å slå et ekstra slag for frilansmusikerne. Han viste til at stadig flere musikere – også MFO-medlemmer – er frilansere, og at det stiller nye krav til en fagforening, som tradisjonelt har kjempet for tariffavtaler og lønn. Rian la ikke skjul på at frilansernes saker er utfordrende. Men han var klar på at utfordringen er tatt på strak arm, og at MFO jobber for frilanserne fra flere kanter: Ved å kreve rett til sykepenger og pensjon for ikke-ansatte, ved å kreve vern mot tjuveri av åndsverk og betalt for bruk av åndsverk.

– Men først og fremst krever vi respekt for at utøvende kunstnere har like store behov for inntekter å leve av som andre yrkesutøver, sa Rian.

Flere debatter

I MFO-landsmøtet er det duket for flere aktuelle debatter. Frilansernes situasjon er bare én. Også for kirkemusikerne er det fremmet sak for landsmøtet – i form av et krav om bedre lønnsutvikling. Om og hvordan MFO kan jobbe for å utvikle og bedre kvaliteten i kulturskolene skal debatteres.En av sakene som kommer til å reise en del debatt er forslaget til ny organisering av MFO, med færre regionlag og et mindre forbundsstyre. Komiteen som har jobbet siden 2011 med å konstruere og foreslå en ny struktur på MFO har lagt fram et forslag om å redusere antall medlemmer i forbundsstyret fra 15 til 11, og å redusere antall regionlag fra 10 til seks. Regionlagskuttene har fått en lunken mottakelse i regionene. Landsmøtet skal avgjøre saken.