Lettelse hos musikkbrukere: Moms på rettighetsvederlag utsettes ⋆ Kontekst
Notis

Lettelse hos musikkbrukere: Moms på rettighetsvederlag utsettes

testeder, lokalradiostasjoner og andre storbrukere av musikk kan puste lettet ut etter at Skatteetaten utsetter innføringen av moms på rettighetsvederlag.

Tidligere i høst opplyste Skatteetaten at vederlag organisasjoner oppkrever for rettigheter de forvalter, er å anse som omsetning etter merverdiavgiftsloven.

Det betyr at rettighetsorganisasjoner som Gramo, Norwaco og Tono fra 1. januar skulle begynne å kreve moms på vederlag.

For dem som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, ville regningen for å spille musikk dermed bli 25 prosent høyere.

Skatteetaten har imidlertid nå kommet til at det gjeldende regelverket ikke gir rom for å behandle innkreving av avgift slik organisasjonene skisserte.

– Vi er lettet og glade for å høre at det arbeides med å utvikle et nytt regelverk på området. Eksisterende merverdiavgiftsregler har ikke vært tilpasset kollektiv forvaltning. Denne uklarheten har skapt en uholdbar situasjon for våre organisasjoner og en del medlemmer, sier administrerende direktør Cato Strøm i Tono.

Skatteetaten jobber nå med en lovendring for å tilpasse regelverket, og forventer at dette er på plass tidligst om seks måneder.