«Kunstnerne har all grunn til bekymring» ⋆ Kontekst
Utenmusikk: MFO har stilt seg bak Gramrt- og Nopa-kampanjen #utenmusikk, der artistene protesterer mot at opphavsrett skal overdras til oppdragsgiver.
Utenmusikk: MFO har stilt seg bak Gramrt- og Nopa-kampanjen #utenmusikk, der artistene protesterer mot at opphavsrett skal overdras til oppdragsgiver. Foto: Mona Askerød

«Kunstnerne har all grunn til bekymring»

Kunstnerne aksjonerer mot forslag til ny åndsverklov. Det har de all grunn til, skriver opphavsrettsjurist Irina Eidsvold Tøien i et innlegg i dag.

I Dagens Næringsliv skriver Irina Eidsvold-Tøien i dag om regjeringas forslag til åndsverklov, og den svært omstridte paragraf 71, nærmere bestemt den delen av paragrafen som handler om at opphavsrettighetene skal overdras til den som bestiller et verk, fra den som skaper det.

«Dersom opphavsretten går over til oppdragsgiver og verket blir en suksess, er det institusjonen/oppdragsgiver og ikke kunstneren som nyter godt av det», skriver hun blant annet. Eidsvold-Tøien en førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og Centre for Creative Industries ved BI.

Lovforslaget har ført til skarpe reaksjoner blant skapende kunstnere, og en rekke musikere aksjonerer blant annet med å fjerne lyd fra musikkvideoer. Kampanjen #utenmusikk ble initiert av GramArt og NOPA, og støttes av MFO.

Hele innlegget til Irina Eidsvold-Tøien leser du her (for DN-abonnenter).