Kunstneres rettigheter skal styrkes med ny åndsverklov ⋆ Kontekst

Kunstneres rettigheter skal styrkes med ny åndsverklov

Den nye åndsverkloven går ut på høring i dag. MFO håper kunstnernes rettigheter virkelig blir bedre.

Skapende og utøvende kunstnere stiller ofte svakt når de skal selge det de har skapt. MFO har lenge etterlyst en oppdatert åndsverklov nettopp av den grunn, og har høye forventninger til forslaget.

– Det skal bli meget interessant å se om lovforslaget virkelig vil gi skapende og utøvende kunstnere bedre forutsetninger til å tjene penger på det de produserer, sier Rian.

Den etterlengtede nye åndsverkloven går ut på høring idag, og alle som vil gi lyd fra seg om den må gjøre det innen 16.august. Høringsnotatet er på over 400 sider.

– Kulturdepartementet har tydeligvis lagt ned et grundig stykke arbeid. Vi kommer nå til å sette oss svært grundig inn i forslaget, og levere et omfattende høringssvar, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Styrker kunstnerne

I en pressemelding sier kulturminister Linda Hofstad Helleland at meningen er å oppdatere loven til dagens verden og gjøre den enklere å bruke. Hun uthever fire punkt i den nye loven som er ment å styrke kunstneres rettigheter:

• En ufravikelig regel om at opphaverne har krav på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter.

• At uklare avtaler skal tolkes i opphavernes favør.

• At bevisbyrden for at rettigheter er overdratt legges til den som kjøper dem.

• Å klargjøre og styrke erstatningsreglene for brudd på opphavsretten.

Helleland understreker at loven skal skape balanse mellom forbrukernes rettigheter og rettighetene til de som skaper. Forslaget skal også legge til rette for at forbrukerne kan få bedre tjenester. Kulturministeren oppfordrer samtidig kunstnerne til å utgi mer digitalt, slik at det blir enkelt og attraktivt å bruke gode, lovlige tjenester.