Kulturskolerektor får plass på Stortinget ⋆ Kontekst

Kulturskolerektor får plass på Stortinget

MFO har begynt å konsentrere på hvilke nye politikere som har fått plass på Stortinget. Fra Rogaland KrF er kulturskolerektor Geir Toskedal valgt inn.

– Vi er selvsagt glad for at en kulturskolerektor er valgt inn på Stortinget, sier Hans Ole Rian, leder i MFO. Han legger til at KrF tradisjonelt har jobbet hardt for kulturskolene.

– MFO håper stortingsrepresentant Geir Toskedal, som i dag er rektor ved Karmøy kulturskole, vil arbeide for en forskrift og innføre øremerkede tilskudd, sier Rian.

Vil videreutvikle kulturskolen

I forrige stortingsperiode var det kun Dagfinn Høybråten som ble valgt inn fra Rogaland KrF, nå er partiet tilbake med to stortingsrepresentanter. Andrekandidat Geir Toskedal regner med at det blir god bruk for hans kompetanse som kulturskolerektor på Stortinget.

– Kulturskolen er lovfestet, men ennå ikke forskriftsfestet. Jeg ønsker å bidra til å videreutvikle kulturskolen. Det er viktig å få til kvalitet i innholdet, talentutvikling og dessuten ivareta bredden, sier Toskedal.

– Ser du for deg en plass i kulturkomiteen?

– Jeg overlater til partiet hvilken rolle jeg skal ha på Stortinget. Jeg har vært i politikken i tretti år, men har jobbet mest med samfunnssaker innen kommunalforvaltning og næringsliv og lite med kultur, siden jeg har vært ansett som inhabil, sier Toskedal.

Mange nye navn

Lederen i MFO følger med på mandatfordelingen som jevnlig oppdateres på nett.

– Høyre og Venstre er inne med mange nye folk vi ikke kjenner til. Fra Ap er kulturpersonene Arild Stokkan Grande og Tove Karoline Knudsen inne, foruten de tre tidligere kulturministrene Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Trond Giske. MFO har ikke ressurser til å undersøke alle navn, vi vil etter hvert konsentrere oss om dem som får sentrale posisjoner innen våre felt, sier Rian.

– Hva må den nye regjeringen virkelig ta tak i?

– Kunstneres levekår. Det må ryddes opp i pensjon og trygderettigheter. Vi håper også den nye regjeringen opprettholder satsingen på kultur som den rødgrønne regjeringen  har lagt opp til på én prosent av statsbudsjettet. Finansiering av faste institusjoner må også opprettholdes, sier Rian.

– Hva i den borgerlige kulturpolitikken vil du trekke fram som bra?

– Høyre har mange gode punkter, og Venstre er opptatt av næringsdrivende. Men det er ikke hæla i taket her i MFO. Vi er skuffa over at de borgerlige fikk så mange mandater. Samtidig er det godt å se at Frp ser ut til å miste tolv mandater fra forrige stortingsperiode, sier Rian.