Kulturrådet har endret navn ⋆ Kontekst
Notis

Kulturrådet har endret navn

Fagetaten Norsk kulturråd har endret navn til Kulturdirektoratet. Rådskollegiet Norsk kulturråd beholder derimot sitt gamle navn.

Kulturrådet har vært navnet på både fagetaten Norsk kulturråd, som ligger under Kultur- og likestillingsdepartementet, og rådskollegiet Norsk kulturråd, som består av ti personer oppnevnt av Kongen i statsråd.

Mens fagetaten utfører oppgaver på vegne av departementet, er rådskollegiet et uavhengig organ. Det er fagetaten som nå blir Kulturdirektoratet, rådskollegiet beholder navnet Kulturrådet.

– Nå blir det tydeligere hvem som fatter de ulike beslutningene og hvilke oppgaver direktoratet og de kollegiale organene utfører for den samlede norske kultursektoren, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturdirektoratet.

Navnebyttet trådte i kraft 1. januar.