Kulturrådet: Flere og bedre søknader ⋆ Kontekst

Kulturrådet: Flere og bedre søknader

Både antallet og kvaliteten på søknadene til musikktiltak for barn og unge er blitt høyere.

Det melder Norsk kulturråd i sitt nyhetsbrev. Kulturrådet har ved flere anledninger etterlyst flere gode musikkprosjekter for barn og unge, og i fjor høst satte de penger bak etterlysninga og øremerka 1,4 millioner kroner til formålet. Resultatet er 147 søknader, 55 innvilga. Flere av søknadene treffer utlysninga godt, noe Kulturrådet er fornøyde med. Målet med satsinga er blant annet å få musikere, ensembler komponister og produsenter til å tenke nytt om metode, formidling og involvering av barn i lydbaserte uttrykk, og bidra til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet.