KulturpoliZZZ ⋆ Kontekst
Foto:

KulturpoliZZZ

LEDER: Det er valg, ja. Partiene kappes om å flørte med alle grupper av folket. For så vidt også med kulturfolket. Heldigvis er det veldig få som velger parti på grunnlag av kulturpolitikken alene. For her er det ikke mye å ta tak i.

Ole Marius Hylland fra Telemarksforsking sier det på side 12: Det er små forskjeller mellom partiene, og de som er, er marginale. De klassiske skillelinjene mellom høyre- og venstreside eksisterer også i kulturpolitikken, men jeg har lest alle kulturprogrammene, og synspunktene er merkelig likelydende: Kultur har en viktig egenverdi, staten skal finansiere noe, og det må være mulig å tjene penger på kunst. Så er det litt ulik vekting av disse punktene, og dett er dett.

Alle mener at kulturskolen er bra, og at selvstendig næringsdrivende må få bedre rettigheter og vilkår. Det siste var for øvrig en gammel sak allerede da jeg begynte som småbedriftsjournalist i 2004. Jeg holder ikke pusten mens jeg venter på rask endring nå heller.

I ukene opp mot valget har vi latt partiene gjøre rede for sin kulturpolitikk på musikkultur.no. Vi har bedt dem være så konkrete som mulig, og trodde at spørsmålet «Hvilken kulturpolitisk sak er den første ditt parti vil ta tak i hvis dere kommer i regjering?», ville avdekke hvilken retning partiene ønska for kulturlivet.

Jeg vet neimen ikke om vi fikk noen verdifulle svar. Du kan dømme sjøl på vår nettside.

Jeg ønsker deg uansett et godt valg – og at du finner et parti du kan ønske å gi din stemme til.

Mona Askerød, redaktør Musikkultur

Teksten stod først på trykk i Musikkultur nr. 5 på papir, som kom ut 5. september.