Kulturpolitikk: Hvilke partier har MFO-medlemmene tillit til? ⋆ Kontekst
MFO-medlemmenes kulturvalg: Arbeiderpartiet og SV over hele linja.
MFO-medlemmenes kulturvalg: Arbeiderpartiet og SV over hele linja. Foto:

Kulturpolitikk: Hvilke partier har MFO-medlemmene tillit til?

Venstresida står sterkt blant MFO-medlemmene.

De færreste velger parti på grunnlag av kulturpolitikk alene. Men for kulturarbeidere vil kulturpolitikken også være viktig. Da MFO i 2016 gjennomførte sin medlemsundersøkelse, ble medlemmene blant annet spurt om hvilket parti de mener ivaretar kulturlivet best.

Ap fikk en oppslutning blant MFO-medlemmene på 30,75 prosent. Det partiet som først og fremst gjør det svært mye bedre blant MFO-medlemmene enn i samfunnet for øvrig, er SV. 15,4 prosent av MFO-medlemmene mener partiet ivaretar kulturlivet best.

De som gjør det svært mye dårligere blant MFO-medlemmene enn på landsbasis, er Høyre og Frp, som til sammen får 3,5 prosent av de kulturpolitiske stemmene i undersøkelsen. Aller dårligst ut kommer Frp. Kun 0,24 prosent av MFOs medlemmer mener de har den beste kulturpolitikken.

• Les: Rød, blå, grønn: Spiller det noen rolle hva vi stemmer?

Små sjangerforskjeller

Undersøkelsen ble gjort av Futurepresentgroup ved Gyrd Steen. Vi har fått ham til å måle om det er forskjell på hva musikere fra ulike sjangre mener om kulturpolitikk. Er det slik at rockemusikeren er mer radikal enn kirkemusikeren?

Noen oppga at de ikke hørte til noen sjanger, og det må antas å være medlemmer som ikke er utøvende musikere. Blant dem som oppga sjanger, viser det seg at utslagene ikke er dramatiske ut fra hvilken sjanger man bekjenner seg til.

Kirkemusikerne skiller seg mest ut. Over halvparten av dem svarer vet ikke/vil ikke svare på spørsmålet. Av dem som svarer, oppgir en relativt stor del at de synes Krf og Høyre ivaretar kulturlivet best. Her er det også minst andel Ap-velgere.

Blant folkemusikerne er det en litt høyere andel Sp- og MDG-velgere.

Jazzmusikerne har aller størst SV-velgermasse, og de som opererer i pop/rock/hiphop-sjangerne har flere Rødt- og Venstre-velgere enn resten.

Tendensen er lik over hele linja: Hvis MFO-medlemmene fikk bestemme, ville Ap og SV vært landets to største partier.

——————————————

• Les mer – vi har fått alle partiene til å gjøre rede for kulturpolitikken sin i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre:«Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne:«Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingssaken er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre at mest mulig likeverdig profesjonelt kulturtilbud over hele landet.»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»