Kulturministeren: Jeg lover dere at det vil være tiltak på plass så lenge det trengs ⋆ Kontekst
Anette Trettebergstuen på kontoret
Kulturminister Anette Trettebergstuen Foto:Brand Barstein
Nyheter

Kulturministeren: Jeg lover dere at det vil være tiltak på plass så lenge det trengs

Anette Trettebergstuen holdt åpent spørsmål-svar-møte på Facebook fredag.

Fredag holdt kulturminister Anette Trettebergstuen et åpent møte på Facebook. En rekke aktører fra kulturfeltet benyttet anledningen til å sende inn spørsmål til ministeren.

Trettebergstuen åpnet møtet med å si at det vil bli en stimuleringsordning for kulturlivet. Akkurat hvordan innretningen blir er imidlertid ennå ikke klart. Hun benyttet også anledningen til å oppfordre publikum til å besøke kulturarrangement, samt gi slikt i julegave.

Videre understreket hun flere ganger at hun forstår frustrasjonen veldig mange kulturarbeidere sitter med om dagen. Men med unntak av nevnte ordningen var det litt nytt å hente for alle som lurer på hvordan ulike ordninger blir – eller når kriterier innunder de ulike ordningene vil være klare.

Ordning for selvstendig næringsdrivende?

Mange, deriblant forbundsleder Hans Ole Rian i Creo spurte om situasjonen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Støtteordningen ligger i dag under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I motsetning til andre ordninger, som kompensasjonsordningen for kulturlivet, er denne ordningen ikke forlenget frem til sommeren 22. Foreløpig er støtteordningen kun forlenget ut januar neste år.

Mann med briller foran bylandskap
Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo spurte ministeren om hun snakket med ASD Foto: Ihne Pedersen Foto:Ihne Pedersen

Ministeren svarte slik:

– Vi er i tett og god dialog med ASD hele tiden. Regjeringen arbeider godt på tvers. Så det jobbes med nå.

– Nå er den midlertidig forlenget til januar. Så kan man jo være optimistisk å håpe at man ikke trenger noen tiltak utover januar. Men som sagt er jeg opptatt av at selv om pandemien er uforutsigbar så skal ikke regjeringen være det. Jeg kan love dere at det vil være tiltak på plass så lenge det trengs.

Lønnskompensasjon diskuteres

Et annet spørsmål som gikk igjen, var etterlysningen av en ordning for lønnskompensasjon. Svaret til ministeren var at dette er tema på et samtidig møte mellom Finansdepartementet og partene i arbeidslivet. En avklaring er dermed snart forestående.

Mann med briller og blå jakke holder kaffekopp
Daglig leder Dan-Michael Danino ved Parkteateret i Oslo håper å unngå at ansatte permiteres. Foto: Privat Foto:Privat

En av dem som spurte om dette var daglig leder Dan-Michael Danino på Parkteatret. Klokere av ministerens svar ble han riktig nok ikke, ettersom det bare var en henvisning til nevnte møte i finansdepartementet. Han vil likevel rose henne.

– Mye av det som er på trappene er jo allerede nevnt i media. Men jeg opplever Kulturministeren som lydhør og genuint opptatt av kulturlivet. Det som uansett blir viktig nå er at hun får på plass gode ordninger som raskt kan settes ut i livet.

Vil se på DKS-praksis

Musiker Hans Martin Austestad stilte spørsmål om ministeren ville se på kommunenes ulike praksis for utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) ved nedstengninger av skoler.

– Jeg oppfatter det slik at ministeren har veldig mange områder som må tas hånd om, så jeg hadde ikke forventninger om å få detaljerte svar, så spørsmålet mitt var et ja/nei spørsmål. Siden hun svarte «ja»: de kommer til å se på arbeidstilknytning og direktiver for hvordan DKS skal håndteres, er dette et svar jeg er veldig fornøyd med.

Austedstad legger til at han opplever denne innspillsendingen markerer en form for kommunikasjon med kulturlivet, der ministeren ikke gjemmer seg.

Flere spørsmål igjen

Hans Ole Rian er også positiv til denne formen for kontakt med bransjen. Svarene til ministeren er han imidlertid ikke like fornøyd med. Han trekker blant annet frem at Trettebergstuen formelt sett er avhengig av (flertalls-)vedtak på Stortinget før ordninger kan videreføre.

Rian etterlyser også informasjon om hvor kulturdepartementet og regjeringa er i prosessen.

– Er noe sendt til ESA? Pengene renner ut i bransjen, og tiltak må på plass nå, sier Rian.