Kulturformål får nesten en milliard av spilloverskuddet til Norsk Tipping ⋆ Kontekst
Notis

Kulturformål får nesten en milliard av spilloverskuddet til Norsk Tipping

926 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd deles ut til kulturformål.

Overskuddet fra spilledelen til Norsk Tipping blir hvert år fordelt til ulike formål. Blant annet går 64 prosent til idrettsformål og 18 prosent til kulturformål.

I år får kulturformål 926,1 millioner, opplyser regjeringen. Pengene kommer blant annet barn og ungdom som er i korps, kor, band eller teater til gode.

– Vi vil ha et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er og hvor de bor, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Den kulturelle skolesekken, som når alle barn og unge, får den største posten i tildelingen – med 310 millioner kroner.