Komponistforeningens likestillingsombud får utvidet mandat ⋆ Kontekst
Notis

Komponistforeningens likestillingsombud får utvidet mandat

Styret i Norsk Komponistforening arbeider for likestilling i alle ordets dimensjoner. For å tydeliggjøre at arbeidet også inkluderer mangfold, vedtok styret denne høsten en ny likestillingsagenda og at Komponistforeningens likestillingsombud endrer navn til Komponistforeningens likestillings- og mangfoldsombud.

Parallelt ble Tze Yeung Ho oppnevnt i rollen. Likestillings- og mangfoldsombudet har, i følge pressemeldingen, som viktigste funksjon å sørge for at spørsmål om likestilling i alle ordets dimensjoner står aktivt på foreningens agenda og melde videre til styret om aktuelle arbeidsoppgaver og diskusjoner.

–Det er en stor glede for meg å kunne jobbe med NKF og saker knyttet til likestilling og mangfold. For meg vil det være viktig å åpne flere samtaler og utvikle strategier sammen med Komponistforeningens styre for å gjøre organisasjonen mer tilgjengelig. Problemstillinger om mangfold og likestilling skal få mer fokus og diskusjon både internt blant medlemsmassen og eksternt i musikkfeltet, sier Tze Yeung Ho i meldingen.

Komponistforeningens nyutnevnte likestillings- og mangfoldsombud er en aktiv komponist med kantonesiske røtter. Han vokste opp mellom Oslo, Alta og Toronto, og bor for tiden i Helsingfors. Han har også erfaring fra endringsagentene i Music Norway, som arbeider for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen.