Kjerstin Lundgård (Ap): «Vi skal ivareta uavhengigheten til DKS i Innlandet» ⋆ Kontekst
Foto: Kjersti Hovde/Innlandet fylkeskommune

Kjerstin Lundgård (Ap): «Vi skal ivareta uavhengigheten til DKS i Innlandet»

MIN MENING: Det har vært mange meninger knyttet til organiseringen av DKS i Innlandet. Det er bra, og det viser at kunst og kultur engasjerer – akkurat som det skal gjøre! Vi mener vedtaket som nå er gjort sikrer den uavhengigheten som er etterspurt, skriver Kjerstin Lundgård i dette innlegget.

Vedtaket om endelig organisering av Den kulturelle skolesekken (DKS) Innlandet har blitt fattet av fylkestinget, etter å ha vært behandlet i kulturutvalget og fylkesutvalget.

Hovedelementer fra vedtaket:

• Vi legger DKS inn i den fylkeskommunale forvaltningen.

• DKS blir en egen seksjon under kultursjefen, med egen leder.

• Det skal utarbeides en egen overordnet plan for arbeidet, med et ambisjonsnivå for arbeidet i DKS. I egne produksjoner skal det være tydelighet rundt prinsippet om armlengdes avstand.

Vi mener vedtaket sikrer den uavhengigheten som er etterspurt.

• Les også: Innlegg fra Telemarksforsking om denne saken

Gode erfaringer med begge organiseringer

I Oppland og Hedmark har DKS vært ulikt organisert, i Oppland i forvaltningen og i Hedmark som en stiftelse. Begge har gode erfaringer knyttet til sin organisering. Nå skal vi ta med oss det beste fra to modeller med dyktige medarbeidere.

I arbeidet med å avklare hvilken organisasjonsmodell vi skulle velge for Innlandet ble Telemarksforsking gitt oppdraget fra fellesnemnda (felles fylkesting for Oppland og Hedmark). De utarbeidet en rapport, der de ga sin anbefaling om videre organisering. En grundig og omfattende rapport, som har vært med oss hele veien.

• Les også: Turnéorganisasjonen er historie – DKS Innlandet skal legges inn i forvaltningen

Kulturen skal være fri og uavhengig

Saken ble først behandlet i kulturutvalget, som støttet rådmannens innstilling om å ha DKS i forvaltningen. Det finnes selvsagt gode argumenter for begge modeller Telemarksforsking har vurdert. Og disse er selvsagt blitt vurdert.

Med DKS i forvaltningen er det et helt klart prinsipp at vi politikere ikke skal blande oss i kulturarbeidet som gjøres i Skolesekken. Kulturen skal være fri og uavhengig.

Dra nytte av hverandre

Muligheten for arbeid på tvers i fylkeskommunen mener vi er nyttig og nødvendig. Dette vil vi kunne utvikle og dra nytte av når DKS ligger i forvaltningen.

Vi vil skape noe nytt, som vil gi spennende og engasjerende opplevelser for barn og unge i hele Innlandet. Å skape en knallgod formidlingsarena er viktig for oss.

Innlandet er et stort kunst- og kulturfylke, det skal vi dra nytte av, og gi gode opplevelser til våre barn og unge, på flere ulike måter. Det arbeidet er i gang!

Arbeiderpartiet skal være forkjemper for den frie kunsten, og vi skal kunne bli satt søkelyset på.

Nå skal vi jobbe godt framover – for å finne gode måter å formidle profesjonell kunst og kultur på.

Kjerstin Lundgård er arbeiderpartipolitiker og leder i kulturutvalget i Innlandet fylkeskommune