Kjemper for Rasmussens plass i LO-ledelsen ⋆ Kontekst
Kompetanse: LO må sikre seg kompetanse når det gjleder selvstendige, sier Liv Runesdatter.
Kompetanse: LO må sikre seg kompetanse når det gjleder selvstendige, sier Liv Runesdatter. Foto: Marte Bjerke

Kjemper for Rasmussens plass i LO-ledelsen

– Vi trenger et LO som jobber aktivt for selvstendige, sier frilansmusiker Liv Runesdatter. I morgen velger LO-kongressen ledelse for de neste fire årene. Det er kamp om plassen til Renée Rasmussen.

Renée Rasmussen er tidligere MFO-leder og ble valgt inn i LO-ledelsen for fire år siden. Siden LO-kongressen startet mandag har plassen hennes i ledelsen vært utfordret fra nærsagt alle kanter. MFOs representanter på kongressen er bare fire (av 315), men de jobber hardt for å beholde Rasmussen i LO-ledelsen. Ikke minst på grunn av arbeidet for selvstendige.

– LO står ved et veivalg. Antallet selvstendig næringsdrivende er økende, for noen er det frivillig for andre er det eneste mulighet. Vi trenger et aktivt LO på dette feltet, sier Liv Runesdatter, som er MFO-delegat til kongressen, og til daglig er frilanssanger, komponist og pedagog.

Kamp om plassen

Rasmussen selv ønsker å fortsette i ledelsen, og særlig med arbeidet for selvstendige. I løpet av de tre dagene kongressen har vart, har det foregått spill og utspill om sammensetningen i den nye ledelsen, og Rasmussen har sett ut til å gå inn og ut av den nye ledelsen ettersom utspillene har bølget. I skrivende stund er det blitt en slags enighet mellom to av de største forbundene, som gjør at Rasmussens plass i ledelsen er forsiktig sagt usikker.

MFO kjemper for å få henne inn, og har støtte i mange mindre forbund, og ikke minst i medlemsmassen i MFO. Flere har foreslått å melde MFO ut av LO dersom Rasmussen skulle miste plassen. Og sanger Live Maria Roggen, som sang på kongressens åpningsseremoni, raste offentlig første gang plassen hennes ble utfordret.

Gjelder stadig flere

Runesdatter viser til at LO-leder Gerd Kristiansen, i sin åpningstale mandag, sa at arbeidet med å få inn nye medlemmer og forbund står øverst på lista over LOs prioriteringer framover. Da kan man ikke komme utenom selvstendig næringsdrivende, mener hun.

– 14 prosent av alle sysselsatte i Norge driver selvstendig næringsvirksomhet. Bare 6 prosent av dem er fagorganisert. Kun 12 prosent sparer i pensjonsordning og kun 11 prosent har tegnet sykeforsikring. Det til tross for at de i de fleste faller utenfor det sikkerhetsnettet som Folketrygden er, sier hun, og fortsetter:

– Dette er LO nødt til å forholde seg til. Det påvirker LOs medlemmer, både oss selvstendige og de andre. Som Christine Thomassen i MFO sa tidligere på kongressen: Vi trenger ryddegutten. Det betyr ikke at LO kaster idealene på bålet. Vi står fortsatt samlet om retten til faste, hele stillinger, som arbeidslivets gjeldende prinsipp. Men for å kunne delta i samtalene, må vi oppsøke forhandlingsbordet. Det mye å ta tak i, sier Runesdatter.

Store kompetansesko å fylle

Først og fremst er Runesdatter opptatt av veivalget LO tar når de velger ledelse, og at Norges største fagorganisasjon ikke må definere seg vekk fra en veldig stor del av landets sysselsatte.

– Skal LO spille en aktiv rolle i forhold til selvstendige, må organisasjonen sikre at LOs ledelse har kompetanse og innsikt i disse områdene. LO-Renée Rasmussen tok selv initiativ til og har ledet etableringen av LO-selvstendig; et samarbeidsorgan for LO-forbund med næringsdrivende medlemmer. I tillegg representerer hun både de med høyere utdanning, de små forbundene og kulturfeltet. Det skal mye til for å fylle Renees kompetansesko.

Flere saker om kampen om ledelsesplassene følger du på frifagbevegelse.no.