Kirsten Flagstad - et kunstnerliv ⋆ Kontekst
Foto:

Kirsten Flagstad – et kunstnerliv

I omslagsteksten presenterer Opera forlag dette som den offisielle biografien om Kirsten Flagstad. «Aldri tidligere har så mye eksakt informasjon om vår verdensberømte kunstner vært gjort tilgjengelig for et norsk publikum. Her er idet ingen myter eller spekulasjoner. Kirsten Flagstads eventyrlige karriere og liv er i seg selv en helt enestående historie.» Det er blitt en stor bok på så mange måter (sideformatet er 32 x 25 cm i 264 sider). Et omfattende bildemateriale bidrar til å gjøre portrettet av Flagstad levende ut over biografitekstens kronologiske gjennomgang av hennes liv. Og boken har et fantastisk register over Flagstads medvirkning i opera og operetteproduksjoner gjennom hele karrieren supplert med opplysninger om oppsettingens dirigent, regissør, scenograf og øvrige medvirkende; en gullgruve av opplysninger om norske og utenlandske sangere!

Et kunstnerliv gir ofte mange muligheter for å etablere både dramaturgiske effekter i en biografisk fremstilling og tematiske problemstillinger som kan gi grunnlag for videre diskusjoner. Det har vært flere slike forsøk i litteraturen om Flagstad. Svendsen styrer klart unna slike fristelser, og lar heller den nøkterne fremstillingsformen suppleres av sitater fra et utall kritikker; og de er jo ofte svært grensesprengende i sin omtale av Flagstads prestasjoner. Dermed får boken en naturlig fremdrift med et fokus på hennes egen utvikling. Dette fortellergrepet medfører imidlertid også at enkelte konfliktområder (for eksempel behandlingen av Flagstad på 1940-tallet) ikke introduseres kronologisk, men først presenteres i ettertid og da med fokus på hvordan Flagstad arbeidet seg igjennom slike prosesser. Den vinklingen bidrar positivt til å tydeliggjøre sider ved Flagstads personlighet som ellers lett blir borte i konfliktsøkende tekster, men den usynliggjør kontekster og relasjoner som hadde betydning for ettertidens oppfatning av hennes virke.

De åtte kapitlene har en kort introduksjonstekst og kombinert med de informative bildetekstene gir dette et utmerket overblikk over Flagstads liv og virke. Hvert av kapitlene fører fram til et vendepunkt i hennes liv eller karriere, og innad i kapitlene er det karrieren som styrer fremdriften. Unntaket er det første kapitlet, som omhandler hennes bakgrunn i musikerfamilien Flagstad. På slutten av kapittel 5, er det en lengre analyse (s. 181-187) av hennes stemme, repertoar og personlighet. I avsnittet henvises det til grammofoninnspillingene som konkrete eksempler på karakteristika ved hennes stemme. Imidlertid er ikke Flagstads mange sesjoner med grammofoninnspillinger (de første i 1914) tatt inn i den løpende teksten. Det er et savn, særlig ettersom Flagstad var en uvanlig produktiv grammofonartist. Dette aspektet av hennes kunstneriske profil, så som hennes forhold til repertoar på grammofonplatene og fremføringens autentisitet, blir ikke drøftet i særlig grad i denne biografien.

Boken er utstyrt med en CD, laget i samarbeid med Naxos, med opptak fra 1937–1952. Med 11 spor er det selvsagt vanskelig å lage et representativt utvalg av hennes over 1000 innspillinger. Utvalget gir imidlertid et godt blikk inn i hennes stemmeprakt og opptakene er lydmessig tilpasset moderne CD-lytteres forventninger.

Per Dahl