– Kan være skadelig ⋆ Kontekst

– Kan være skadelig

Ikke alle blir sjuke av scenerøyk, men noen blir. Ekspertene sier at det trengs mer forskning.

Scenerøyk

Noen kan få helseplager av scenerøyk. Ekspertene etterlyser mer forskning.

– Jeg har inntrykk av at mange i bransjen ikke tør å snakke åpent om dette fordi de er redde for å miste fremtidige oppdrag. Dermed kan det bli sett på som et ikke-problem, men det er det absolutt ikke, sier overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke

Alle helseekspertene Musikkultur har snakket med etterlyser mer forskning på effektene av eksponering for scenerøyk. De fleste undersøkelsene som er gjort er amerikanske og mer enn ti år gamle. Bakke skrev et internt notat i fjor, som antyder at scenerøyk gir større helseproblemer enn de fleste er klar over. Notatet er basert på flere undersøkelser gjort i Norge, USA og Canada, og konkluderer slik: «Tilgjengelig dokumentasjon gir sterk indikasjon på at luftveisskader av scenerøyk er et undervurdert helseproblem hos voksne arbeidstakere.» Videre i notatet påpeker Bakke at det er enkelte grupper som er mer sårbare enn andre: «Barn, og spesielt den økende andelen med astma, allergi og annen overfølsomhet, har et betydelig sterkere behov for vern enn friske arbeidstakere.»

Senest i september slo Arbeidstilsynet fast at scenerøyk av typen «haze» kan være skadelig. Tilsynet skriver i sin vurdering at «selv om grenseverdiene overholdes, er man ikke sikret mot at helsemessige skader og ubehag kan oppstå. Arbeidstakerne skal derfor eksponeres minst mulig og røykkonsentrasjonen skal være så lav som mulig.»

På bakgrunn av en lang rekke rapporter og analyser har Arbeidstilsynet laget retningslinjer som norske teater- og musikkinstitusjoner plikter å følge. Spørsmålet er om disse er gode nok for de mest sårbare gruppene.

Overlege og avdelingsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, Karl-Christian Nordby skriver i en epost at: «Scenerøyk kan gi subjektive plager fra luftveiene, og muligens også objektive plager i form av astma og allergi, avhengig av individuell følsomhet, eksponeringsnivåer, og fremfor alt hvilke stoffer som brukes i røykgeneratoren. Kunnskapen om objektive plager relatert til slik eksponering er begrenset.»