Kan ikke akseptere nedbygging av Forsvarets Musikk ⋆ Kontekst
ELITE: Disse korpsene er vår elitedivisjon, korpsnasjonens profesjonelle fundament, skriver 27 profesjonelle norske dirigenter til Forsvarssjefen.
ELITE: Disse korpsene er vår elitedivisjon, korpsnasjonens profesjonelle fundament, skriver 27 profesjonelle norske dirigenter til Forsvarssjefen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Kan ikke akseptere nedbygging av Forsvarets Musikk

MENING: Det finnes ingen fornuftig faglig begrunnelse for å senke antallet musikere i Forsvarets korps så drastisk, skriver en rekke dirigenter.

Dette brevet ble sendt til Forsvarsdepartementet 4. november 2015:

Det finnes ingen fornuftig faglig begrunnelse for Forsvarssjefens anbefaling om å senke antallet musikere i Forsvarets musikkorps drastisk og å så samlokalisere de gjenværende stillingene i Oslo.

Anbefalingen er ikke noe annet enn en nedprioritering og en rasering av et høyst levende og moderne Forsvarets Musikk, med fem korps på et høyt internasjonalt nivå. Anbefalingen viser mangel på forståelse for betydningen disse korpsene har for landet vårt så vel som for det norske forsvaret.

Les også: Forsvaret har ikke råd til fem korps

Vi som er norske dirigenter på den internasjonale arenaen blir stadig minnet på at andre land ser til Norge når det gjelder korpstradisjoner og militærmusikk. Vi er foregangslandet.

Særlig de siste årene har vi sett en formidabel utvikling i nivå og aktivitet i korpsene. Samlet har de hvert år omtrent 700 konserter/oppdrag. Det er ikke mulig å produsere i nærheten av et slikt antall om anbefalingen blir fulgt.

Hvert av disse korpsene har sin unike identitet og musikalske kvalitet som er møysommelig bygget opp gjennom mange år. Disse korpsene er vår elitedivisjon, korpsnasjonens profesjonelle fundament.

Dette er også landets største arbeidsplass for profesjonelle blåsere. Det er disse jobbene vi utdanner våre unge musikere til. Korpsene er også helt sentrale i utviklingen av en ny sterk generasjon profesjonelle norske dirigenter. Våre komponister og arrangører skaper og har skapt mengder med musikk for disse korpsene.

Korpsene representerer en flere hundre år lang tradisjon med en stor samfunnsmessig, kulturpolitisk og militærhistorisk betydning. De er bærebjelker for de musikkfaglige miljøene i sine byer, distrikter og regioner. De har en unik betydning for det frivillige musikk- og kulturliv. Vi kan ikke forstå annet enn at Forvarets musikk slik gir Forsvaret et godt omdømme i det sivile samfunnet og en troverdighet som aktør i kultur- og samfunnslivet.

Les også: Alle vil beholde forsvarskorpsene

Stortingsmelding 33 (2008/2009) foreslår at Forsvarsmusikken skal styrkes i årene fremover. Den ble enstemmig vedtatt. Der fremgår det at Norge skal ha et profesjonelt kulturliv på internasjonalt nivå og at fagmiljøene skal styrkes, også utenfor Oslo.

Les også: Forsvarssjefen glemmer å forsvare kulturen

Det er også dette vi som norske dirigenter arbeider for. Ikke bare at Norge skal være og forbli en kulturnasjon, men at kulturen vår utvikles slik at vi også bidrar med våre kvaliteter internasjonalt. Derfor kan vi ikke akseptere en planlagt nedbygging av Forsvarets Musikk.

Underskrevet av følgende 27 profesjonelle norske dirigenter, 4. november 2015:

Bjarte Engeset, Bjørn Sagstad, Cathrine Winnes, Eivind Aadland, Eivind Gullberg Jensen, Eldar Nilsen

Halldis Rønning, Ingar Heine Bergby, Jan-Erik Hybertsen, Jon Terje Svendsen, Jørn Fossheim

Kjell Seim, Lars Thomas Holm, Magnus Loddgard, Morten Wensberg, Ole Kristian Ruud, Per Kristian Skalstad, Peter Sebastian Szilvay, Rof Gupta, Rune Bergmann, Terje Boye Hansen, Terje Mikkelsen, Thomas Rimul, Torodd Wigum, Trond Husebø, Trond Korsgård, Øyvind Bjorå