Informasjon om Musikkultur ⋆ Kontekst

Informasjon om Musikkultur

Musikkultur.no er et digitalt tidsskrift for medlemmer av Creo – forbundet for kunst og kultur. Musikkultur eies av Creo, men er en selvstendig redaksjon.

Musikkulturs formål

«Musikkultur skal avspeile og påvirke den kultur-, kunst- og utdanningspolitiske utviklingen i Norge og bidra til å utvide forståelsen for kulturen, kunsten, kunstnernes betydning for den enkelte og samfunnet. Musikkultur skal formidle informasjon fra Creo til Creos medlemmer og til bladets øvrige lesere.

Musikkultur skal drive opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner som angår bladets lesere.

Musikkultur skal i størst mulig grad finansiere sin virksomhet gjennom annonseinntekter, og drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper.»

Redaktørens stilling

Innenfor rammen av Musikkulturs vedtekter og formål står redaktøren fritt til å formidle redaksjonelt stoff.

Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. Musikkultur.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

> Les selskapets vedtekter

Målgruppe

Aktører og utøvere i musikk- og kulturlivet:• I første rekke Creos medlemmer• Andre som jobber innenfor Creos organisasjonsområder• Politikere og beslutningstakere i organisasjoner og forvaltninger• Organisasjoner, institusjoner og publikum med interesse for Musikkulturs stoffområde