Ikke glem fylkene, Rian ⋆ Kontekst
LOKALT: Også i Rikskonsertenes tid ble de fleste skolekonsertturneene planlagt og gjennomført lokalt, skriver Guro Kleveland (t.v) og Matias Hilmar Iversen i Kulturtanken.
LOKALT: Også i Rikskonsertenes tid ble de fleste skolekonsertturneene planlagt og gjennomført lokalt, skriver Guro Kleveland (t.v) og Matias Hilmar Iversen i Kulturtanken. Foto: Rune Eriksen og Lars Opstad/Kulturtanken

Ikke glem fylkene, Rian

MENING: MFO-leder Hans Ole Rian overser noen fakta om Rikskonsertene og DKS i siste utgave av Musikkultur, skriver Matias Hilmar Iversen og Guro Kleveland i Kulturtanken.

I Musikkultur 7/2017 skriver MFO-leder Hans Ole Rian under tittelen «Mageplask i Kulturtanken» om en utvikling i Den kulturelle skolesekken (DKS) han opplever som ikke vellykket. Eller kanskje er det Kulturtanken som erstatning for Rikskonsertene han ikke opplever som vellykket.

Rian beskriver en situasjon der Rikskonsertene som produksjonshus er nedlagt, og der ansvar for kunstnerisk utvikling og turnégjennomføring og logistikk helt faller på musikerne selv. Her overser forbundslederen noen fakta: Rikskonsertene var produsent av skolekonserter, men de fleste av nyproduksjonene ble gjort av fylkesprodusenter. Det vil si at hoveddelen av musikktilbudet i DKS ble utviklet lokalt. Ansvaret for turnélegging og -gjennomføring var fordelt mellom Rikskonsertene og fylkene 50-50 eller 25-75, i fylkenes favør. Det vil si at de fleste skolekonsertturneer ble planlagt og gjennomført lokalt.

Les også: Er det plass til Plopp i framtidas skolesekk?

Det er korrekt at Rikskonsertene hadde produsenter som arbeidet med utvikling av nye konserter. Denne kompetansen finnes fortsatt i dag i Kulturtanken, og skal fortsatt tilbys som veiledning og kompetanseheving til fylkene. Etableringen av Kulturtanken var et klart signal om en statusheving i Den kulturelle skolesekken: En etat med overordnet ansvar for alle seks uttrykk i DKS; musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst, film og kulturarv. En etat med ansvar for en heving av kvaliteten på produksjoner som tilbys elevene, og heving av kvaliteten på samspillet mellom skolen og kunst- og kulturfeltet. Dette utviklingsarbeidet kan bare lykkes i samspill med de ressursene som finnes lokalt i DKS. Kulturtanken anerkjenner at det er en ny situasjon for musikerne i DKS, og har i høst, i samarbeid med fylkene, sikret at musikerne får betalt etter bransjestandard.

Det er viktig for oss å understreke at Den kulturelle skolesekken ikke er bygget opp som en sentralisert organisasjon i Oslo, slik Rikskonsertene var, men er et bredt samarbeid lokalt. Produsentene og turnéleggerne i fylkene gjør en jobb det står respekt av, og Kulturtanken skal støtte og styrke dem i dette arbeidet, og spre informasjon om DKS til omverdenen. Vi er glad for at det er stort engasjement rundt kunst og kultur for barn og unge, og håper at vi med dette har bidratt til å synliggjøre at selv om Rikskonsertene er nedlagt, fortsetter nyutvikling og videreføring av musikktilbudet i DKS.

Av Matias Hilmar Iversen, seniorrådgiver i Kulturtanken og Guro Kleveland, kommunikasjonsleder i Kulturtanken