Ikke bare Stjernekamp, men også kamp om arbeid ⋆ Kontekst
Foto: asamaria.com

Ikke bare Stjernekamp, men også kamp om arbeid

MENING: Problemet med studentpraksis oppstår når studenter tar jobbene fra profesjonelle utøvere, skriver MFO i dette innlegget.

Jeg takker Norges musikkhøgskole for et både raskt og informativt svar på vårt åpne brev om studentpraksis. Vi ønsker en bred debatt om en problemstilling som både vi, NMH og mange andre er opptatt av. Og synspunktene er mange og ulike.

MFO er enig i mye av det Kjetil Solvik skriver på vegne av NMH. Selvsagt er det viktig at studentene blir tilbudt gode og relevante utdanninger og selvsagt er det viktig med realistiske opplæringsarenaer og tett kobling til det profesjonelle yrkeslivet. NMHs egne studentkonserter er glitrende eksempler på dette.

Det er når studentpresentasjonene bringes ut av NMHs lokaler at vi nærmer oss det problematiske. Vi er godt kjent med praksisordninger hvor studentene under kyndig veiledning medvirker i andre orkestre og ensembler. Men det er læringsprosessen som må være målet, ikke at studentene skal forsterke ensemblet eller orkestret. I tariffbundne virksomheter må det også være en selvfølge at praksisordningene er lagt opp innenfor tariffavtalens rammer, gjerne ved at det forhandlet fram særskilte betingelser for praksisen.

Dessverre er det også slik at studenter med eller uten utdanningsinstitusjonens medvirkning blir tilbudt fristende oppgaver utenfor tariffavtalenes rammer eller i virksomheter hvor det ikke er etablert avtaler. Det er da studentene ofte blir billig eller gratis arbeidskraft, og tilsynelatende eller helt reelt «tar jobbene fra profesjonelle utøvere». Det er dette som er ugreit.

For svært mange av oss ser NRKs Stjernekamp ut som et eksempel på bruk av studenter på en måte som fortrenger profesjonelle, lønnede utøvere. Få eller ingen tror at NRK eller produksjonsselskapet ikke har råd til å lønne musikere og dansere for å medvirke i sine programmer. Det handler rett og slett om prioriteringer. Naturligvis er det lærerikt for de studentene som får være med, men det veier ikke opp for at opplegget går på bekostning av arbeidstilbudet til de profesjonelle utøverne.

Vi er glade for NMHs forsikring om at også skolen har omtanke for frilansmusikernes kår. Og jeg kan forsikre om at også MFO ser samspillet mellom utdanning og profesjonelt yrkesliv som en styrke for begge deler. Men gevinsten går tapt når arbeidsmulighetene for de profesjonelle utøverne forsvinner.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO

Les også

Stjernekampen og MFO

Alvorlig bekymret for gratisarbeid