Hva vil KrF med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil KrF med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet.

Finansiering av kultur

KrF vil: Ha et lokalt kulturløft, med satsing på folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet

KrF vil. Øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling

KrF vil: styrke de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene

KrF vil: sikre statlig støtte til de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk

KrF vil: utvikle et nytt profesjonelt kor som skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene.

KrF vil: Styrke og videreutvikle tilbud som skolesekken og spaserstokken.

KrF vil: Styrke og videreutvikle ordninger som gir økt kvalitet og aktivitet i kor og vokalensembler

Kunstnernes levekår

KrF vil: gjennomgå kunstnerstipendene og øke tilskuddene der det viser seg gunstig.

Næringsdrivende

KrF vil: innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende

Gaveforsterkningsordningen/Andre spesialordninger

KrF vil: utrede en investorforsterkningsordning etter modell av gaveforsterkningsordningen. Går en investor inn i en oppstartbedrift, utløser det 25 prosent statlige midler.

Kulturskole

KrF vil: Styrke kulturskolene som et tlbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling

Opphavsrett/åndsverklov

KrF vil: Verne opphavsretten

Annet

KrF vil: innføre en lokal dirigentstøtteordning

KrF vil: Sikre det frivillige kulturlivet gjennom en systematisk budsjettøkning som sikrer frivilligheten en større andel av tilskuddene til utøvelse, utvikling og opplæring

KrF vil: At kirkerådet skal få støtte til sin kultursatsing