Hva vil Frp med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil Frp med kulturlivet?

Se hva vi fant i programmet!

Musikkultur har gått gjennom alle partienes valgprogram, med spesielt fokus på kulturdelen, men også andre tema som er viktige for kulturarbeidere. Her ser du hva vi fant i Fremskrittspartiets program.

Finansiering av kultur

Frp vil: at kulturinstitusjoner i største mulig grad vekker engasjement og bidrar til større egenfinansiering

Frp vil: opprettholde støtte til vedikehold og investeringer for enkelte nasjonale og regionale kulturinstitusjoner

Næringsdrivende

Frp vil: forenkle reglene for selvstendig næringsdrivende kunstnere

Opphavsrett/åndsverklov

Frp vil: at åndsverkloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for dem som skaler og for dem som bruker loven.

Annet

Frp om korps: For Frp er det viktig å bidra til at korps og orkester for barn og unge får en bedre hverdag. Det bør innføres fullt momsfritak for kjøp av instrumenter, samt etableres incentiver for å bedre tilgangen på dirigenter.