Hva vil Arbeiderpartiet med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil Arbeiderpartiet med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet.

Finansiering av kultur

Ap vil: Ha et nytt kulturløft, der 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Kunstnernes levekår

Ap vil: Ha en kunstnerøkonomireform.

Næringsdrivende

Ap vil: legge fram ny handlingsplan for kultur og næring.

Ap vil: gjennomgå dagens virkemiddelapparat for næringsdrivende, slik at de treffer bedre kunst- og kulturutøvere.

Ap vil: ha som mål at gründere får én kontaktperson å forholde seg til i møte med et offentlig samordnet støtteapparat.

Ap: Vil utrede bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende.

Finansiering av festivaler

Ap vil: Ha en ny festivalstøtteordning, som sikrer forutsigbarhet for festivalene og kunstnerisk kvalitet.

Gaveforsterkningsordningen/Andre spesialordninger

Ap vil: Avvikle gaveforsterkningsordningen

Kulturskole

Ap vil: At flere må få gå på kulturskole, til en rimelig pris, i skolen eller AKS

Opphavsrett/åndsverklov

Ap vil: Innføre ny og balansert åndsverklov i tråd med den digitale utviklingen, slik at opphavsmenn og -kvinner er sikret inntekter fra og respekt for den kunst og kultur som de har produsert.

Annet

Ap vil: Ta vare på den norske kulturhistorien gjennom å digitalisere kulturhistorien, bevare og formidle lokalhistorie og person- og slektshistorie, og sikre grunnlaget for folkemusikk, folkedans, kirkemusikk og håndverkstradisjonene våre.