Hva kan din institusjon gjøre for flyktninger? ⋆ Kontekst
Fra venstre Helge Skansen, Ingrid Røynesdal, Scott Rogers, Åste Selnæs Domaas, Un-Margitt Nordseth. Foto: Privat/Lars Opstad/Oslo-Filharmonien/Riksscenen/Tale Hendnes.
Fra venstre Helge Skansen, Ingrid Røynesdal, Scott Rogers, Åste Selnæs Domaas, Un-Margitt Nordseth. Foto: Privat/Lars Opstad/Oslo-Filharmonien/Riksscenen/Tale Hendnes. Foto:

Hva kan din institusjon gjøre for flyktninger?

Flere kulturinstitusjoner kan inkludere innvandrere og flyktninger i sitt arbeid. Fem av dem utdyper.

Kultur og inkludering:

Åste Selnæs Domaas, fagsjef i Norsk kulturskoleråd: Vår rolle er å vise til gode modeller for inkludering, slik som Fargespill. I arbeidet med rammeplanen gjøres det også mye for å vise mulighetene som ligger i kulturskolen som inkluderingsarena.

Scott Rogers, konsertsjef Rikskonsertene: Rikskonsertene har et samarbeidsprosjekt med Musikkutstyrsordningen, Ungdommens kulturmønstring og Norsk kulturskoleråd om musikkaktiviteter knyttet til asylmottakene. Vi ser at musikk som globalt uttrykk har en evne til å skape relasjoner og tilhørighet på tvers av kulturer og språk.

Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien: Vi har ikke noen spesifikk strategi for flyktningsituasjonen, men vi har en kontinuerlig diskusjon internt om hvordan vi best kan utøve samfunnsansvaret vårt.

Helge Skansen, daglig leder Riksscenen: Vår scene driver en ganske langsiktig planlegging, så det er ikke så lett å snu seg rundt når det dukker opp en flyktningsituasjon som vi har hatt i det siste. Det som vi derimot vil ha i bakhodet, er at mye tyder på at vi får en ny innvandrergruppe i Norge og at kulturlivet må legge til rette for at de får beholde kontakten med og utøve sin egen musikkultur.

Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder Dansens Hus: Som programmerende scene er vi opptatt av å vise bredden i dansefeltet nasjonalt og internasjonalt, og ta opp i oss et mangfoldig kulturuttrykk. I tillegg ser vi på hva vi kan tilby av billetter og tilbud kanalisert gjennom asylmottak og organisasjoner som arbeider med innvandrere og flyktninger.