Høyre vil bevare forsvarskorpsene ⋆ Kontekst
Støtteerklæring: Forsvarets Musikk får støtte fra Høyre. Her er Stabsmusikken på oppdrag i Oslo.
Støtteerklæring: Forsvarets Musikk får støtte fra Høyre. Her er Stabsmusikken på oppdrag i Oslo. Foto: Marte Bjerke

Høyre vil bevare forsvarskorpsene

Flere av Høyres stortingsrepresentanter går nå sammen om å kjempe for å bevare militærkorpsene.

Dette melder Høyre i en pressemelding.

– Vi ønsker å kjempe for å bevare våre militære korps, og håper at debatten om forsvarssjefens fagmilitære råd framover kan bringes inn på rett spor, nemlig den faglige diskusjonen om Forsvarets framtidige forsvarsevne og struktur, skriver partiet videre.

Pressemeldingen er signert lederen av Stortingets kulturkomité, Svein Harberg, i tillegg til Kårstein Eidem Løvaas, Stefan Heggelund, Sigurd Hille, Frank Jenssen og Kent Gudmundsen.

Les også: – Forsvaret har ikke råd til fem korps

«Svært mange av høringssvarene til forsvarssjefens fagmilitære råd handler om korpsenes framtid. Representantene fra Høyre er bekymret for at den øvrige og viktigste diskusjonen om Forsvarets framtid kommer i bakgrunnen på grunn av støyen dette skaper.»

Representantene sier de setter pris på og forstår det engasjement som er for korpsene.

– Det er ikke tvil om at de militære korpsene har stor kulturpolitisk betydning. De er en del av grunnfjellet i det lokale og regionale musikkliv der de er lokalisert. Over 60 heltidsstillinger står i fare for å forsvinne, og det lokale kulturlivet mister, i tillegg til utallige kulturopplevelser, dirigenter og ildsjeler med svært høy kompetanse.

Det heter videre at: «Strukturen korpsene har i dag er helt i tråd med Høyres ønske om maktspredning og kulturspredning ut til det ganske land. Det er derfor helt naturlig at kulturfraksjonen, og distriktsrepresentanter fra de stedene det finnes militære korps, engasjerer seg for å bevare korpsene.»

Les også: Kan ikke akseptere nedbygging av Forsvarets Musikk