Høyere satser i skolesekken i Akershus ⋆ Kontekst

Høyere satser i skolesekken i Akershus

Akershus fylkesokommune oppjustererer honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken i tråd med lønns- og prisvekst de siste to årene. Det gir en økning på 4,9 prosent. De nye satsene gjelder fra 1.august 2017, skriver Ballade.

Akershus fylkeskommune fremforhandlet en rammeavtale med Kunstnernettverket om honorering i Den kulturelle skoleseken, og flere andre fylkeskommuner følger Akershus-satsene.

Da Kulturtanken tok over DKS i 2016, fikk den i mandatet å forhandle fram felles satser for opptredener i skolesekken. Men på forsommeren ble det klart at Kulturtanken ikke kunne gjøre dette.

Fylkeskommunene har siden vært i dialog med Kommunenes sentralforbund (KS) for å få dem til å ta over forhandlingsansvaret – for både fylkeskommuner og såkalte direktekommuner, som selv tar hele ansvaret for skoleforestillinger og -konserter.

Oppjusteringen i Akershus er gjort i tett dialog med KS og er ment som en midlertidig overgangsløsning.

Ny sats for lønnsmottakere vil være kr 3035, og for oppdragstakere 3899, skriver Akershus fylkeskommune på nettsidene, og presiserer at avtalen som er framforhandlet av MFO/NODa og Kulturtanken fortsatt gjelder for dem som er omfattet av den.