Har du AS? Pass på disse fristene: ⋆ Kontekst

Har du AS? Pass på disse fristene:

Disse fristene må du notere deg hvis du driver AS. Det er flere når du har ansatte

Du som har organisert deg som et aksjeselskap i frilansvirksomheten har et nærere forhold til det offentlige enn om du er enkeltpersonsforetak – og flere forpliktelser.

Det er særlig to ting som er ekstra for AS: Det er forholdet til moms (mva) og forholdet til ansatte. Du som har ansatte i ASet har noen ekstra ting å rapportere inn, og å betale inn. Det gjelder også hvis du selv er eneste ansatte.

Med ansatte er du dessuten pliktig til å ha en skattetrekkskonto.

Moms betales normalt annenhver måned, fra april. Innbetalingsfristene er ekstremt viktige å holde. Fra i år får du tvangsmulkt dersom du ikke betaler inn momsen ved fristen. I ekstreme tilfeller kan firmaet få store bøter eller bli tvangsoppløst dersom du ikke betaler når du skal.

Årshjul for AS:

15.januar (hvis du har ansatte): Forskuddstrekk og argeidsgiveravgift for forrige termin.

31. januar (hvis du har ansatte): Oversikt over lønnssammensetningen i selskapet sendes skatteetaten

31.januar: Aksjonærregisteroppgaven sendes skatteetaten

10. februar: MVA-innbetaling for termin 6 året før

10. mars: MVA-innbetaling for de med årlig moms

15.mars (hvis du har ansatte): Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (aga) termin 1

10.april: MVA-innbetaling for termin 1 dette året

15.mai (hvis du har ansatte): Forskuddstrekk og aga termin 2

10. juni: MVA-innbetaling

30.juni: Årsregnskapet for foregående år skal være ferdig og godkjent av bedriftens generalforsamling.

15. juli (hvis du har ansatte): Forskuddstrekk og aga termin 3

31.juli: Årsregnskapet for foregående år skal være levert til Brønnøysundregistret.

31. august: MVA-innbetaling

15. september (hvis du har ansatte): Forskuddstrekk og aga termin 4

10. oktober: MVA-innbetaling

15. november (hvis du har ansatte): Forskuddstrekk og aga termin 5

10.desember: MVA-innbetaling

Hvis du har ansatte må du sende a-melding den 5. hver måned.