Hans Ole Rian er ny styreleder i Safemuse ⋆ Kontekst
To voksne menn gir hverandre et fast håndtrykk foran fargerik skillevegg
Avtroppende styreleder Anders Hovind ønsker Hans Ole Rian lykke til som ny styreleder i Safemuse Foto:Veronica Tonstad
Nyheter

Hans Ole Rian er ny styreleder i Safemuse

Tar over etter nesteleder i Creo, Anders Hovind, som har hatt vervet de siste seks årene.

Safemuse er en ideell organisasjon dedikert til kampen for kunstnerisk frihet. Organisasjonen har siden oppstarten i 2013 gitt forfulgte kunstnere et trygt sted å bo og utvikle kunsten sin.

Nestleder Anders Hovind i Creo fikk ansvar for etableringen av Safemuse etter at musiker, og nå dalig leder i Safemuse, Jan Lothe Eriksen i 2011 henvendte seg til det somd en gang het MFO med tanke på å opprette fribyer for forfulgte musikere.

– Kunstnerisk ytringsfrihet har opptatt meg hele tiden, men er blitt forsterket gjennom arbeidet med fribyene og etableringen av Safemuse som organisasjon. Det var derfor naturlig for meg å si ja til vervet som styreleder i 2015, sier Hovind.

Han fremholder at arbeidet har bydd på både oppturer og nedturer, men fremfor alt vært inspirerende og lærerikt.

Trer av både i Safemuse og Creo

Hovind kan videre fortelle at bakgrunnen for at han trer av er at han har meldt til Creos valgkomité at han ikke tar gjenvalg til nestledervervet i Creo under landsmøtet til høsten.

– Styreleder i Safumuse bør sitte med politiske fullmakter fra sin organisasjon og da ville jeg ha kommet i en lite ønskelig situasjon i tiden mellom Landsmøtet og fram til neste generalforsamling i Safemuse. Safemuse er nå inne i en svært god utvikling med residensfinansiering og en meget god administrasjon. Det er fint å gi seg når det går godt.

– Av alle saker jeg har jobbet med er dette noe av det mest meningsfulle. Jeg tror Hans Ole, sammen med administrasjonen, vil bidra til å en videre positiv utvikling av Safemuse til beste for kunstnere som opplever å få sin ytringsfrihet kneblet.

Viktig aktør og verktøy

Påtroppende styreleder, og forbundsleder i Creo; Hans Ole Rian sier til Kontekst at dessverre lever vi i en verden der kunstnere fortsatt blir utsatt for grove voldstrusler mot seg selv og egen familie som følge av sine ytringer.

– Fysisk sikkerhet er en forutsetning for ytringsfrihet. Dette er bakgrunnen for at Creo hele tiden aktivt har støttet Safemuse og arbeidet for kunstnerisk ytringsfrihet globalt. For Creo som kunst- og kulturorganisasjon er det viktig også å ha et internasjonalt perspektiv, og ikke bare forfekte ideen om samhold og solidaritet blant og mellom egne medlemmer, men også med våre kollegaer i andre land og i andre verdensdeler..

Han understreker også at ytringsfrihet er en av forbundets kjerneverdier, og et mål som det også må arbeides mot globalt. Noe som igjen gjør Safemuse til en viktig aktør og et viktig verktøy.

– Og selv om vi ikke kan hjelpe alle utsatte og forfulgte kunstnere kan vi i hvert fall hjelpe noen. Gjennom å hjelpe noen kan vi også sette fokus på den generelle situasjonen, slikt at flere blir oppmerksomme på de utfordringene kunsten står overfor og de svært vanskelige arbeids- og livsforholdene alt for mange kulturarbeidere lever under.

Styrke og samarbeid

Creo har et tett og godt samarbeid med Safemuse. Det samarbeidet vil Rian gjerne bidra til fortsetter.

– Jeg håper også at jeg, sammen med administrasjonen og de øvrige styremedlemmene, kan bygge på det gode arbeidet som er gjort fram til nå, og både styrke Safemuse og sikre at enda flere kunstnere får anledning til å komme hit til landet på kortere eller lengre opphold, avslutter den nye styrelderen.

Safemuse ble formelt dannet av Creo og NOPA. Senere har Harstad kommune, Norsk Komponistforening, Nordic Black Theatre, Malmö Stad, Festspillene Nord-Norge, Norske dansekunstnere, Førdefestivalen, Norsk Scenekunstbruk og Black Box Teatret blitt medlemmer i organisasjonen.

Denne uken foregår for øvrig «Fri Kunst-uken» i regi Safemuse. Fredag arrangeres dagkonferansen «Fri Kunst – Fri Bevegelse» på Riksscenen i Oslo.